Hotline

Danh mục sản phẩm

Dầu chống rỉ sét

Dầu tẩy chất rỉ sét, dầu mỡ và chống rỉ sét 3 trong 1

Dầu Lube-Clean là chất tẩy rỉ được phủ 1 phần lớp kẽm. biến đổi rỉ và vết bẩn mà không có khói độc hại và cũng an toàn để sử dụng trên các bề mặt sơn.
Các bộ phận gỉ hoặc hoen ố nhỏ
Nhúng các bộ phận trong Lube-Clean và ngâm 10-30 phút. Sau đó rửa 2 lần bằng nước và thổi khô.
Các bộ phận gỉ hoặc hoen ố lớn
Lau trên bề mặt cho đến khi gỉ hoàn toàn. Và sau đó rửa sạch với nước 2 lần và thổi khô.

Không có khói độc hại
Không bắt lửa
Chuyển đổi rỉ sét

Dầu chống gỉ sét

Dầu Lube-Kote là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi trong thời gian ngắn, làm khô nhanh, để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn của kim loại màu.
Được sản xuất dựa trên nền tảng các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước mang lại sự bảo vệ chắc chắn. đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời giúp loại bỏ việc làm lại thành phần và giảm phế liệu.
Có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp và không can thiệp vào các hoạt động sau. dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc bằng bàn chải.

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 là dầu chống rỉ sét đẩy nước tạo lớp màng siêu mỏng.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 là chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, trung hạn tạo ra một lớp màng siêu mỏng, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính đẩy nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 là dầu chống gỉ sét đẩy nước tuyệt vời dài hạn
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 là chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, có tác dụng trung hạn vời đến dài hạn tuyệt vời, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 là dầu chống rỉ sét kim loại đẩy nước
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, ngắn hạn và kinh tế, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp phổ biến và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S là dầu chống gỉ sét kim loại đẩy nước tạo lớp màng mỏng
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi nhẹ, trung hạn, tạo ra một lớp màng mỏng, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm. 
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 là dầu chống rỉ sét đẩy nước
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, ngắn hạn và kinh tế, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu. 
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D*

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* là dầu chống rỉ sét kim loại đẩy nước, mùi nhẹ, trung hạn.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, mùi nhẹ, trung hạn, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu. 
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp phổ biến và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D là dầu chống gỉ sét đẩy nước trung hạn tuyệt vời
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi mùi nhẹ, trung hạn tuyệt vời, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu. 
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống gỉ sét kim loạiLube-Kote® 69D – LK69D

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 69D – LK69D là dầu chống gỉ sét kim loạiđẩy nước nhẹ mùi.
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 69D – LK69D là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, ngắn hạn, kinh tế, nhẹ mùi, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống gỉ sét kim loạiLube-Kote® 69D – LK69D dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 69D – LK69D có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp phổ biến và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB là dầu chống rỉ sét đẩy nước, ngắn hạn và tẩy sạch rỉ sét.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB là một chất lỏng thay thế nước có chi phí hiệu quả, có thể áp dụng bằng cách phun hoặc nhúng tại một trong hai hoạt động gia công cuối hoặc hoạt động trung gian trong một quy trình gia công và trong quá trình làm sạch các chi tiết.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB sau khi bay hơi, nó không còn để lại màng và đồng thời loại bỏ tất cả nước khỏi bề mặt sản phẩm và có thể được sử dụng trước các hoạt động si mạ hoặc sơn.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB có đặc tính làm khô tuyệt vời và loại bỏ các giọt nước khỏi bề mặt chi tiết của các loại vật liệu đa dạng bao gồm các thành phần thủy tinh và mạ
 

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85 ngăn ngừa gỉ sét kim loại
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85 Là loại dầu chống gỉ sét kim loại có độ nhớt trung bình, có đặc tính thixotropic tuyệt vời, bám dính tốt trên bề mặt có thể là siêu hoàn thiện hoặc được đặt theo chiều đứng phù hợp cho gia công các chi tiết thép nhẹ, đúc, rèn, bánh răng, ổ trục, các thành phần truyền động, Van v.v.
Các tính năng và lợi ích của dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85
- Không dung môi
- Mùi nhẹ
- Màng dầu bôi trơn nhẹ
- Bảo vệ tuyệt vời chống lại môi trường axit và nước muối
- Phòng chống ăn mòn dài hạn
- Dễ dàng rửa với nước và các sản phẩm dựa trên dung môi
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85 được khuyến nghị nên áp dụng bằng cách nhúng, đây phương pháp tốt nhất cho việc thiết lập một lớp đồng nhất trên các chi tiết sản phẩm, các phương pháp khác có thể được sử dụng đó là phun sương, quét, băng tải tự động phun hoặc tự động nhúng.
Dầu chống rỉ sét chi tiết dập nóng, bộ phận rèn, linh kiện ô tô, xe máy Lube-Kote 19H

Dầu chống rỉ sét chi tiết dập nóng, bộ phận rèn, linh kiện ô tô, xe máy Lube-Kote 19H

Giới thiệu ứng dụng dầu chống rỉ sét chi tiết dập nóng, bộ phận rèn, linh kiện ô tô, xe máy Lube-Kote 19H
Địa điểm: AIC Forge, Chonburi , Thailand
Loại dầu: Dầu chống rỉ sét chi tiết dập nóng, bộ phận rèn, linh kiện ô tô, xe máy Lube-Kote 19H
Vật liệu: Bộ phận đúc áp lực, linh kiện ô tô xe máy
Yêu cầu của khách hàng: Giảm lượng phôi bám dính trên khuôn, cải thiện chi phí
Giải pháp dùng dầu chống rỉ sét chi tiết dập nóng, bộ phận rèn, linh kiện ô tô, xe máy Lube-Kote 19H
- Bắt đầu bán từ năm 2012 đến nay.
- Giao hàng số lượng lớn 1.000 Lít
- Tiết kiệm chi phí
- Sản phẩm dầu chống rỉ sét chi tiết dập nóng, bộ phận rèn, linh kiện ô tô, xe máy Lube-Kote 19H có mùi nhẹ
- Chưa bao giờ bị rỉ sét.
- Thời gian chống gỉ > 3 tháng.
Quy trình ứng dụng:
Đúc áp lực -> Phun bi -> Nhúng dầu Lube-Kote 19H -> Kiểm tra chất lượng.
Dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy LUBE-KOTE 39

Dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy LUBE-KOTE 39

Giới thiệu ứng dụng dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy LUBE-KOTE 39
Ứng dụng: Dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy
Địa điểm: SCP.P / Chachoengsao , Thailand
Loại dầu dùng trước đó: Dầu chống rỉ H.Q.L Rust proof 31
Vật liệu: Bộ phận đúc áp lực, linh kiện ô tô xe máy
Yêu cầu của khách hàng: Nâng cao chất lượng
Vấn đề cần xử lý: vật liệu phôi bị rỉ sét sau 1 tuần sử dụng dầu.
Giải pháp dùng dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy LUBE-KOTE 39

Quy trình ứng dụng:

1) Lấy mẫu khách hàng gửi về Lab để so sánh sản phẩm.
2) Báo cáo thử nghiệm và thử nghiệm 1 tháng.
3) Diễn giải quy trình cho khách
a. Nguyên liệu thô.
b. Tạo hình ống thép bằng dầu sữa.
c. Dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy LUBE-KOTE 39.
d. Đóng gói 1 – 2 tháng.

Giải pháp

1) Khuyến nghị dùng dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy LUBE-KOTE 39 tách nước và thay nước tốt hợn.
2) Khuyên khách hàng hút sạch bụi bẩn. và tiếp tục thêm dầu mới thường xuyên.

Kết quả:

Dầu chống rỉ sét thép ống cho ngành ô tô, xe máy LUBE-KOTE 39 có thể là sự thay thế tốt và giúp khách hàng giảm thiểu vấn đề rỉ sét các bộ phận đúc rất nhiều.
Dầu chống rỉ sét cho sản phẩm thép dập LUBE-KOTE 61D

Dầu chống rỉ sét cho sản phẩm thép dập LUBE-KOTE 61D

Giới thiệu ứng dụng dầu chống rỉ sét cho sản phẩm thép dập LUBE-KOTE 61D
Ứng dụng: Dầu chống rỉ sét cho sản phẩm thép dập
Địa điểm: TT / Samutsakorn, Thailand
Loại dầu dùng trước đó: Suns Oils
Vật liệu: Thép dập
Yêu cầu của khách hàng: Nâng cao chất lượng
Vấn đề cần xử lý: vật liệu thép bị rỉ sét.
Giải pháp dùng dầu chống rỉ sét cho sản phẩm thép dập LUBE-KOTE 61D

Quy trình ứng dụng:

1. Vật liệu thô
2. Máy dập thép bằng dầu thực vật
3. Bảo quản 1-3 ngày
4. Làm sạch bằng thùng
5. Dầu chống rỉ sét cho sản phẩm thép dập LUBE-KOTE 61D
6. Đóng gói

Giải pháp

1. Khuyến nghị sử dụng dầu chống rỉ sét cho sản phẩm thép dập LUBE-KOTE 61D là chất thay thế nước tốt để sử dụng sau quá trình đóng thùng.
2. Cung cấp thùng đựng dầu chống gỉ nhứng hai bước.
3. Đề nghị khách hàng xả dầu từ đáy bể chứa mỗi ngày.

Kết quả

Sản phẩm thép dập không còn bị rỉ sét.

Dầu chống rỉ sét là một sản phẩm quan trọng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, được thiết kế đặc biệt để bảo vệ kim loại khỏi tác động của môi trường. Sản phẩm này được chế tạo dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao, mang lại các đặc tính vượt trội so với nước, giúp bảo vệ kim loại một cách hiệu quả.

Kim loại khi tiếp xúc với không khí thường xuất hiện các rỉ sét mảng bám xung quanh. Chính vì vậy mà dầu chống rỉ sét, hay còn gọi là dầu chống gỉ sét được ra đời để giúp ngăn chặn được tình trạng rỉ sét ố màu của các kim loại. Đặc điểm của sản phẩm này là gì? Có những dòng sản phẩm nào đã và đang được cung cấp trên thị trường. 

Đặc điểm của dầu chống rỉ sét

Hiện nay trên thị trường, cũng như tại ABM Việt Nam có rất nhiều loại dầu chống rỉ sét khác nhau. Chính vì thế mỗi loại lại sở hữu được những ưu điểm riêng biệt khác nhau, cũng như các đặc điểm riêng. Tuy nhiên đa số đặc điểm chung của sản phẩm này đó chính là:

Không độc hại và khá an toàn

Một trong những đặc tính khiến sản phẩm nhận được những phản hồi tốt, thay thế cho các cách chống rỉ sét thông thường đó chính là độ an toàn. Sản phẩm không chứa các chất độc hại, nên người dùng có thể thoải mái sử dụng, cũng như làm việc cùng dầu chống rỉ sét này. Yên tâm có được một chất hữu ích cho việc bảo vệ kim loại hơn hẳn các chất chống rỉ thông thường khác.

Có thể lọa bỏ rỉ nhanh

Với sản phẩm chống rỉ này , khả năng loại bỏ rỉ sét khá tốt, trước khi thực hiện chống bị tình trạng rỉ sét. Vì vậy nếu trường hợp thiết bị linh kiện, vật liệu bị rỉ sét trước đó, khi nhúng qua dầu chống rỉ sét sẽ được làm sạch nhanh chóng. Loại bỏ được lớp rỉ cũng như các mảng bám có trên vật dụng khi sử dụng được tiện lợi, chất lượng hơn, tạo nên vẻ đẹp sáng bóng trơn tru.

Không tạo ra khói độc hại

Trong quá trình tác động loại bỏ rỉ với kim loại, dầu chống rỉ sét không có xuất hiện khói độc hại, nên khá an toàn. Không ảnh hưởng tới đường hô hấp của người sử dụng, mang lại những trải nghiệm yên tâm và an toàn hơn đáng kể.

Chỉ cần một lớp mỏng đã đủ chống ăn mòn

Với loại dầu này người sử dụng không cần lượng dùng quá lớn vẫn có thể bảo đảm, giúp ích cho sản phẩm chống ăn mòn hiệu quả mà không cần phải đổ quá nhiều lên sản phẩm. Việc này giúp tiết kiệm đặc biệt lớn đối với các công ty lớn số lượng sản phẩm đặc biệt nhiều mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn.

Có những loại dầu chống rỉ sét nào tốt hiện nay

Tại ABM Việt Nam nơi quy tập tất cả các loại dầu chống rỉ sét tốt nhất, trong đó gồm có:

- DẦU TẨY CHẤT RỈ SÉT, DẦU MỠ VÀ CHỐNG RỈ SÉT 3 TRONG 1

- DẦU CHỐNG RỈ SÉT

- DẦU CHỐNG RỈ SÉT LUBE-KOTE® 12 – LK12

- DẦU CHỐNG GỈ SÉT LUBE-KOTE® 15 – LK15

- DẦU CHỐNG RỈ SÉT KIM LOẠI LUBE-KOTE® 19 – LK19

- DẦU CHỐNG GỈ SÉT KIM LOẠI LUBE-KOTE® 32S – LK32S

- DẦU CHỐNG RỈ SÉT LUBE-KOTE® 39 – LK39

- DẦU CHỐNG RỈ SÉT KIM LOẠI LUBE-KOTE® 61D* – LK61D*

- DẦU CHỐNG GỈ SÉT LUBE-KOTE® 65D – LK65D

- DẦU CHỐNG GỈ SÉT KIM LOẠILUBE-KOTE® 69D – LK69D

- DẦU CHỐNG RỈ SÉT LUBE-KOTE® 120RB – LK120RB

- DẦU CHỐNG RỈ SÉT KIM LOẠI LUBE-KOTE® A122 – LKA122

- DẦU CHỐNG GỈ SÉT KIM LOẠI LUBE-KOTE® M85 – LKM85

Những lý do nên sử dụng dầu chống rỉ sét, địa chỉ cung cấp tốt nhất

Khi sử dụng dầu này sẽ giúp ích cho việc làm sạch bề mặt kim loại, dụng cụ, phụ tùng tốt nhất.

Cho bề mặt của các thiết bị dụng cụ thêm đẹp mắt, sáng loáng và giữ được độ bên lâu hơn hẳn.

Bên cạnh đó còn bảo đảm được sức khỏe của người sử dụng. Bảo quản kim loại được lâu dài hơn, tiết kiệm chi phí bảo quản đáng kể khi sử dụng.

Hiện nay để mua được sản phẩm dầu tốt, khách hàng liên hệ tới ABM Việt Nam để được hỗ trợ. Chúng tôi là thương hiệu chuyên cung cấp dầu chống gỉ tốt nhất, cùng các sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất công nghiệp hiệu quả.

Công ty luôn đảm bảo sản phẩm tốt, với đầy đủ tem mác, mức giá phải chăng hợp lý nhất trên thị trường. Điểm đến tuyệt vời cho công ty, doanh nghiệp và các xưởng cơ khí.

ABM luôn sẵn lòng phục vụ tất cả các khách hàng mọi lúc mọi nơi, đầy đủ đa dạng nhiều sản phẩm nhất.

Đọc thêm

Hotline
zalo