Hotline

Danh mục sản phẩm

DẦU NHỚT CÔNG NGHIỆP

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 là dầu chống rỉ sét đẩy nước tạo lớp màng siêu mỏng.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 là chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, trung hạn tạo ra một lớp màng siêu mỏng, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính đẩy nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 12 – LK12 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 là dầu chống gỉ sét đẩy nước tuyệt vời dài hạn
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 là chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, có tác dụng trung hạn vời đến dài hạn tuyệt vời, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 15 – LK15 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 là dầu chống rỉ sét kim loại đẩy nước
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, ngắn hạn và kinh tế, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 19 – LK19 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp phổ biến và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S là dầu chống gỉ sét kim loại đẩy nước tạo lớp màng mỏng
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi nhẹ, trung hạn, tạo ra một lớp màng mỏng, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm. 
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 32S – LK32S có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 là dầu chống rỉ sét đẩy nước
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, ngắn hạn và kinh tế, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu. 
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 39 – LK39 có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D*

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D*

Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* là dầu chống rỉ sét kim loại đẩy nước, mùi nhẹ, trung hạn.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, mùi nhẹ, trung hạn, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu. 
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống rỉ sét kim loại Lube-Kote® 61D* – LK61D* có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp phổ biến và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D

Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D là dầu chống gỉ sét đẩy nước trung hạn tuyệt vời
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi mùi nhẹ, trung hạn tuyệt vời, chất này làm khô nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu. 
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống gỉ sét Lube-Kote® 65D – LK65D có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp thông dụng và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống gỉ sét kim loạiLube-Kote® 69D – LK69D

Dầu chống gỉ sét kim loạiLube-Kote® 69D – LK69D

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 69D – LK69D là dầu chống gỉ sét kim loạiđẩy nước nhẹ mùi.
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 69D – LK69D là một chất ức chế ăn mòn thay thế dung môi, ngắn hạn, kinh tế, nhẹ mùi, chất này tách nước nhanh để lại một lớp màng rất mỏng sẽ bảo vệ sự ăn mòn cho kim loại màu.
Dầu chống gỉ sét kim loạiLube-Kote® 69D – LK69D dựa trên các chất phụ gia có hoạt tính cao cung cấp các đặc tính thay thế nước tuyệt vời mang lại sự bảo vệ chắc chắn. Nó có đặc tính bảo vệ trong nhà và ngoài trời tuyệt vời, loại bỏ khả năng phải làm lại sản phẩm bị hư hỏng và giảm phế phẩm.
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® 69D – LK69D có thể dễ dàng làm sạch bằng chất tẩy rửa kiềm công nghiệp phổ biến và không can thiệp vào các hoạt động sau. Cung cấp bôi trơn dạng màng chất lỏng tốt cho các hoạt động tạo hình sản phẩm. Nó cũng dễ dàng được sử dụng và có thể được áp dụng bằng cách nhúng, phun hoặc quét.
 
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB

Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB là dầu chống rỉ sét đẩy nước, ngắn hạn và tẩy sạch rỉ sét.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB là một chất lỏng thay thế nước có chi phí hiệu quả, có thể áp dụng bằng cách phun hoặc nhúng tại một trong hai hoạt động gia công cuối hoặc hoạt động trung gian trong một quy trình gia công và trong quá trình làm sạch các chi tiết.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB sau khi bay hơi, nó không còn để lại màng và đồng thời loại bỏ tất cả nước khỏi bề mặt sản phẩm và có thể được sử dụng trước các hoạt động si mạ hoặc sơn.
Dầu chống rỉ sét Lube-Kote® 120RB – LK120RB có đặc tính làm khô tuyệt vời và loại bỏ các giọt nước khỏi bề mặt chi tiết của các loại vật liệu đa dạng bao gồm các thành phần thủy tinh và mạ
 
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85

Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85 ngăn ngừa gỉ sét kim loại
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85 Là loại dầu chống gỉ sét kim loại có độ nhớt trung bình, có đặc tính thixotropic tuyệt vời, bám dính tốt trên bề mặt có thể là siêu hoàn thiện hoặc được đặt theo chiều đứng phù hợp cho gia công các chi tiết thép nhẹ, đúc, rèn, bánh răng, ổ trục, các thành phần truyền động, Van v.v.
Các tính năng và lợi ích của dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85
- Không dung môi
- Mùi nhẹ
- Màng dầu bôi trơn nhẹ
- Bảo vệ tuyệt vời chống lại môi trường axit và nước muối
- Phòng chống ăn mòn dài hạn
- Dễ dàng rửa với nước và các sản phẩm dựa trên dung môi
Dầu chống gỉ sét kim loại Lube-Kote® M85 – LKM85 được khuyến nghị nên áp dụng bằng cách nhúng, đây phương pháp tốt nhất cho việc thiết lập một lớp đồng nhất trên các chi tiết sản phẩm, các phương pháp khác có thể được sử dụng đó là phun sương, quét, băng tải tự động phun hoặc tự động nhúng.
icon zalo