Hotline

Danh mục sản phẩm

Dây chuyền chiết rót thuốc bảo vệ thực vật BVTV, hóa nông, nông dược

Dây chuyền chiết rót thuốc bảo vệ thực vật BVTV, hóa nông, nông dược phù hợp cho việc chiết thuốc nước SC, EC, thuốc trừ sâu, rầy, rệp, nấm, ốc, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng, thuốc khử trùng, thuốc kích thích tăng trưởng, phân bón dạng lỏng…có thể chiết vào chai, lọ, hộp, hũ, bình, can, thùng, xô, thùng phuy, thùng nhựa, bồn bể, IBC.

Dây chuyền chiết rót thuốc bảo vệ thực vật BVTV, hóa nông, nông dược đáp ứng tốt tiêu chuẩn SC, EC và phù hợp cho việc chiết rót chất lỏng có độ nhớt từ thấp đến cao.

Dây chuyền chiết rót thuốc bảo vệ thực vật BVTV, hóa nông, nông dược có thể phân ra làm nhiều loại, tùy theo thể tích chiết rót và loại bình chứa:

Chiết 50ml - 1000ml (50g – 1000g) vào chai, bình

Chiết 1 lít – 5 lít (1 kg – 5kg) vào chai, bình, can, thùng, xô.

Chiết 10 lít – 30 lít (10 kg – 30kg) vào can, thùng, xô.

Chiết 100 lít – 300 lít (100 kg – 300kg) vào thùng phuy, thùng nhựa, bồn bể, IBC

Chiết 500 lít – 1,000 lít (500 kg – 1,000kg) vào bồn bể, IBC

Dây chuyền chiết rót thuốc bảo vệ thực vật BVTV, hóa nông, nông dược tùy theo nhu cầu thực tế có thể bao gồm tất cả hoặc một số máy phù hợp trong các máy sau:

Máy sắp xếp và dựng đứng chai, cấp chai tự động

Hoặc máy cấp can, thùng, xô, thùng phuy, bồn bể, IBC

Máy chiết rót

Máy cấp nắp tự động

Máy đóng nắp

Máy cân kiểm tra trọng lượng

Máy seal màng nhôm

Máy kiểm tra màng seal nhôm

Máy dán nhãn decal – Máy dán nhãn hồ keo – Máy dán nhãn hồ keo - Máy phóng nhãn

Máy in date

Máy bọc màng co chai – Máy bọc màng co lốc

Máy mở thùng carton, dán đáy thùng carton

Máy đóng thùng carton

Máy gấp nắp, dán nắp thùng carton

Máy đai thùng carton

Máy cấp pallet tự động

Máy, robot chất thùng carton lên pallet - Máy, robot chất can, thùng, xô, thùng phuy lên pallet

Máy quấn màng pallet

Các có thể tích hợp thêm các tính năng đặc biệt như cân phản hồi tự động, tủ điện chống cháy nổ, …

Dây chuyền chiết rót thuốc bảo vệ thực vật BVTV, hóa nông, nông dược có các thông số cơ bản sau:

Chiết 50ml - 1000ml (50g – 1000g) vào chai, bình; tốc độ 2,000 – 12,000 chai/giờ

Chiết 1 lít – 5 lít (1 kg – 5kg) vào chai, bình, can, thùng, xô; tốc độ 300 – 600 can/giờ

Chiết 10 lít – 30 lít (10 kg – 30kg) vào can, thùng, xô; tốc độ 300 – 600 can/giờ

Chiết 100 lít – 300 lít (100 kg – 300kg) vào thùng phuy, thùng nhựa, bồn bể, IBC; tốc độ 30 – 100 phuy/giờ

Chiết 500 lít – 1,000 lít (500 kg – 1,000kg) vào bồn bể, IBC; tốc độ 20-40 bồn/giờ

Hotline
zalo