Hotline

Danh mục sản phẩm

Đĩa mài, đá mài cao cấp Atlantic Đức cho công nghệ y học, y tế

Trong thế giới y học hiện đại, nghiên cứu và phát triển không chỉ giới hạn trong lĩnh vực dược phẩm. Thuốc cấy ghép, liên quan đến các khớp xương khác nhau của chúng ta, ngày càng trở nên quan trọng hơn do lối sống hiện tại của chúng ta và lĩnh vực này đã trải qua một đường cong phát triển tăng đều trong vài năm. ATLANTIC hỗ trợ sự phát triển này với tư cách là một tổ chức có năng lực cho cả các đối tác công nghiệp và các trường đại học nghiên cứu lĩnh vực này.

Hotline
zalo