Hotline

Hai kích thước của túi trong thùng BIB Bag in Box dễ nhầm lẫn

Khi bạn mua túi BIB Bag in Box, bạn có thể thường nói rằng tôi cần túi 5 lít, túi 20 lít, v.v. Đây là những dung tích của túi.

Đối với nhà sản xuất túi trong thùng BIB, họ cần chuyển đổi những khả năng này thành kích thước, chẳng hạn như chiều dài và chiều rộng. Vì vậy, chúng ta sẽ nói về hai kích thước của túi, kích thước bên ngoài và kích thước bên trong.

Tại sao kích thước lại quan trọng?

  1. Túi trong hộp BIB có cùng dung tích có thể được làm thành nhiều kích thước khác nhau. Vì vậy, các nhà sản xuất cần kích thước chính xác để làm túi.
  2. Túi BIB Bag in Box cần được đặt trong hộp bên ngoài để sử dụng. Vì vậy, kích thước của túi cần được thiết kế cẩn thận để phù hợp với hộp bên ngoài.

Tại sao có hai chiều?

Túi vô trùng aseptic BIB sẽ có 4 mép hàn sau khi hàn nhiệt bằng dụng cụ ép nóng. Cạnh dấu gây ra hai chiều.

Kích thước bên ngoài và bên trong là gì?

Kích thước bên ngoài đo khoảng cách từ một điểm ở bên ngoài túi đến một điểm đối diện ở bên ngoài. Kích thước bên trong đo bên trong của các cạnh được hàn lại.

Tại sao kích thước bên trong chính xác hơn?

  1. Dung lượng của túi trong thùng BIB được tính bằng kích thước bên trong.
  2. Vì mỗi nhà máy có quy trình sản xuất riêng nên chiều rộng của mép niêm phong là khác nhau. Một số là 2cm; một số là 3cm, v.v. Vì vậy, nếu túi trong hộp BIB được làm theo kích thước bên ngoài, có thể có sai sót.

Vì vậy, khi bạn đang tìm nguồn cung ứng túi BIB Bag in Box, tốt nhất bạn nên thông báo cho nhà cung cấp về kích thước bên trong hoặc yêu cầu họ cung cấp. Bằng cách này, bạn sẽ tránh được mọi vấn đề do kích thước.


Hotline
zalo