Hotline

Danh mục sản phẩm

Hệ thống lấy hàng theo túi cho bưu điện, bưu kiện, bưu phẩm, hàng hóa chuyển phát nhanh

Hệ thống lấy hàng theo túi cho bưu điện, bưu kiện, bưu phẩm, hàng hóa chuyển phát nhanh của ABM được thiết kế cho các ứng dụng yêu cầu phân loại các bưu kiện/ sản phẩm riêng lẻ vào túi/ thùng… một cách hiệu quả và chính xác.

Hệ thống lấy hàng cho bưu điện bao gồm một tập hợp các vị trí sắp xếp đại diện cho đơn đặt hàng của khách hàng, đối tác chuyển phát nhanh, vị trí địa chỉ hoặc bất kỳ nhóm sắp xếp logic nào khác.

Mỗi vị trí thực tế được phát sáng khi quét sản phẩm cho vị trí phân loại cụ thể đó.

Một/ Nhiều khu vực sắp xếp có thể được xác định trong hệ thống. Mỗi Khu vực phân loại chứa PTL đại diện cho túi/ thùng/ thùng carton tương ứng của chúng, v.v.

Một nhà điều hành chọn một lô hàng và quét mã vạch của nó. Thông tin về điểm đến của lô hàng hoặc được nhúng trong mã vạch hoặc có thể được tìm nạp từ cơ sở dữ liệu được kết nối.

Sau đó, người vận hành lấy sản phẩm vào vị trí túi phát sáng.

Nút xác nhận được nhấn ở cuối để hoàn tất quá trình lấy. Lô hàng tiếp theo sau đó được quét tiếp tục quy trình.

Mã vạch đóng được quét khi túi được lấp đầy và nhãn vận chuyển túi được in tự động.

Mã vạch Túi mới được quét để bắt đầu phân loại trong túi mới.

Phương pháp phân loại các gói, túi riêng lẻ độc đáo này sử dụng hệ thống pick to light (PTL) của ABM giúp tăng năng suất của công nhân lên đến 2 lần, loại bỏ hoàn toàn lỗi sắp xếp và tích hợp các quy trình phân loại và biểu thị thành một luồng duy nhất.

Hệ thống lấy hàng theo túi cho bưu điện, bưu kiện, bưu phẩm quy trình không cần giấy tờ và hiệu quả

Hệ thống lấy hàng theo túi có độ chính xác 99%

Sản xuất, lắp đặt và chạy thử nhanh chóng

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo