Hotline

Danh mục sản phẩm

Hệ thống phân loại dạng rơi

Hệ thống phân loại dạng rơi là một công nghệ phân loại hoàn hảo để xử lý các sản phẩm dễ vỡ

Được thiết kế đặc biệt cho túi và sản phẩm dễ vỡ yêu cầu xử lý cực kỳ nhẹ nhàng

Công nghệ đa năng để xử lý các sản phẩm có hình dạng, kích thước và trọng lượng thay đổi

Thời gian sản xuất và triển khai ngắn

Bảo trì thấp và thời gian hoạt động cao

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo