Hotline

Danh mục sản phẩm

MÁY CÂN ĐÓNG BAO - MÁY ĐÓNG BAO

Cân đóng bao hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc

Cân đóng bao hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc

Cân đóng bao hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, máy cân đóng bao hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc. Cân đóng bao hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc được ứng dụng để đóng bao các loại như: hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc bột, ngũ cốc, gạo, gia vị, thực phẩm khác, thức ăn gia súc, hạt giống chim, thành phần thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho cá, thức ăn ngọt, thức ăn khác, đá vôi, chất thải, muối tan, khoáng chất khác, cỏ linh lăng, hạt ngô, hạt cỏ, cao lương, hạt giống, hạt đậu tương, hạt hướng dương, hạt giống và cây trồng khác, phân bón, viên nhựa, hóa chất khác…
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Cân đóng bao hạt nhựa, hạt polyme, hạt màu, keo nhựa, hạt cao su, chất dẻo

Cân đóng bao hạt nhựa, hạt polyme, hạt màu, keo nhựa, hạt cao su, chất dẻo

Cân đóng bao hạt nhựa, hạt polyme, hạt màu, keo nhựa, hạt cao su, chất dẻo còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, máy cân đóng bao hạt nhựa, hạt polyme, hạt màu, keo nhựa, hạt cao su, chất dẻo. Cân đóng bao hạt nhựa, hạt polyme, hạt màu, keo nhựa, hạt cao su, chất dẻo được ứng dụng để đóng bao các loại như: hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc, hạt giống cây trồng, hạt giống hoa, hạt giống ngũ cốc bột, ngũ cốc, gạo, gia vị, thực phẩm khác, thức ăn gia súc, hạt giống chim, thành phần thức ăn chăn nuôi, thức ăn cho cá, thức ăn ngọt, thức ăn khác, đá vôi, chất thải, muối tan, khoáng chất khác, cỏ linh lăng, hạt ngô, hạt cỏ, cao lương, hạt giống, hạt đậu tương, hạt hướng dương, hạt giống và cây trồng khác, phân bón, viên nhựa, hóa chất khác…
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao hạt nhựa, hạt polyme, hạt màu, keo nhựa, hạt cao su, chất dẻo chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
 
Cân đóng bao muối, đường, gia vị, hạt nêm, bột ngọt, phụ gia thực phẩm

Cân đóng bao muối, đường, gia vị, hạt nêm, bột ngọt, phụ gia thực phẩm

Cân đóng bao muối, đường, gia vị, hạt nêm, bột ngọt, phụ gia thực phẩm còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, máy Cân đóng bao muối, đường, gia vị, hạt nêm, bột ngọt, phụ gia thực phẩm.
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao muối, đường, gia vị, hạt nêm, bột ngọt, phụ gia thực phẩm chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Cân đóng bao bột gỗ, vỏ bào, viên gỗ nén, phôi bào, mùn cưa

Cân đóng bao bột gỗ, vỏ bào, viên gỗ nén, phôi bào, mùn cưa

Cân đóng bao bột gỗ, vỏ bào, viên gỗ nén, phôi bào, mùn cưa còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, máy Cân đóng bao bột gỗ, vỏ bào, viên gỗ nén, phôi bào, mùn cưa.
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao bột gỗ, vỏ bào, viên gỗ nén, phôi bào, mùn cưa chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Cân đóng bao xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính

Cân đóng bao xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính

Cân đóng bao xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, Cân đóng bao xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính. Cân đóng bao xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính được ứng dụng để đóng bao các loại như: xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính, hóa chất khác…
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Cân đóng bao than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi

Cân đóng bao than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi

Cân đóng bao than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, Cân đóng bao than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi. Cân đóng bao than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi được ứng dụng để đóng bao các loại như: than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi, xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính, hóa chất khác…
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Cân đóng bao hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt

Cân đóng bao hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt

Cân đóng bao hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, Cân đóng bao hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt. Cân đóng bao hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt được ứng dụng để đóng bao các loại như: hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt, than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi, xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính, hóa chất khác…
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Cân đóng bao bột giặt, bột tẩy, bột baking soda, bột chanh, bột tiêu, bột ớt, bột cà ri

Cân đóng bao bột giặt, bột tẩy, bột baking soda, bột chanh, bột tiêu, bột ớt, bột cà ri

Cân đóng bao bột giặt, bột tẩy, bột baking soda, bột chanh, bột tiêu, bột ớt, bột cà ri còn gọi là dây chuyền cân đóng bao, hệ thống cân đóng bao, Cân đóng bao bột giặt, bột tẩy, bột baking soda, bột chanh, bột tiêu, bột ớt, bột cà ri. Cân đóng bao bột giặt, bột tẩy, bột baking soda, bột chanh, bột tiêu, bột ớt, bột cà ri được ứng dụng để đóng bao các loại như: bột giặt, bột tẩy, bột baking soda, bột chanh, bột tiêu, bột ớt, bột cà ri,hóa chất, phụ gia, phụ liệu, sợi gốm, sợi thủy tinh, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt, than đá, khoáng chất, khoáng sản, mỏ quặng, đất mùn, tro bụi, xi măng, cát, đá, sỏi, vôi, vữa, đất sét, đá dăm, hỗn hợp bêtông, chất chống dính, hóa chất khác…
 
Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Cân đóng bao bột giặt, bột tẩy, bột baking soda, bột chanh, bột tiêu, bột ớt, bột cà ri chất lượng cao, với hệ thống bảo hành rộng khắp cả nước cùng đội ngũ kĩ thuật chuyên nghiệp, mang đến sản phẩm tốt nhất thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.
Cân đóng bao hạt

Cân đóng bao hạt

Đặc trưng của cân đóng bao hạt:
STT


Đặc trưng
1


Cân đóng bao hạt bao gồm một tập hợp các DT2 xô thang máy, một bộ servo nặng, một bộ GFCK50 hạt máy đóng gói túi nặng, một bộ may / niêm phong máy.
2


Cân đóng bao hạt  tích hợp các chức năng cấp liệu, cân, chiết rót, cấp túi, mở túi, vận chuyển, niêm phong / may, v.v.
3


Cân đóng bao hạt có hiệu suất niêm phong tốt và có thể đáp ứng các yêu cầu vệ sinh của khách hàng.
4


Tất cả các thành phần điện và thành phần điều khiển đều sử dụng các thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước với hiệu suất đáng tin cậy, chẳng hạn như PLC Siemens và màn hình cảm ứng, bộ chuyển đổi Delta và động cơ servo, các thành phần điện Schneider và Omron, v.v. Nền tảng đối thoại giữa người-máy, cả người vận hành và nhân viên gỡ lỗi có thể thiết lập các thông số thông qua màn hình cảm ứng.Cân đóng bao jumb

Cân đóng bao jumb

Cân đóng bao jumbo phù hợp cho túi dệt, túi màng nặng, túi giấy, túi giấy nhiều lớp hoặc miệng túi nhựa composite (PE) trong nghành hóa học như bột cực mịn, phân bón, bột màu, hạt nhựa, polymer và keo nhựa, chất hóa học khác, muội than, xenluloza, sợi gốm, thủy tinh sợi, bông khoáng, vật liệu cách nhiệt … trong nghành thực phẩm như bột mỳ, thóc lúa, sữa bột, gạo, muối (bột), đồ gia vị, đường, lương thực khác … trong nghành thực ăn hạt như thức ăn cho chim, thức ăn gia súc, nguyên liệu thức ăn, thức ăn cho cá, thức ăn vật nuôi, đồ ăn ngọt, thức ăn khác… trong nghành lâm nghiệp như vỏ bào, bột gỗ, viên gỗ nén, phôi bào, các giải pháp lâm nghiệp khác, than, mùn cưa … trong nghành khoáng chất như xi-măng/vữa, đất sét hạt mịn, than đá, các loại hỗn hợp bê tông, đá dăm, tro bụi,muối (chất làm tan băng), đá vôi, phân bón, cát, máy đóng bao bột talc, khoáng chất, máy hoàn chỉnh, sỏi… trong nghành nông nghiệp như vỏ cây, phân ủ, bãi cỏ và vườn, lớp phủ, rêu bùn, lớp phủ cao su, đất, phân bón, cỏ linh lăng, hạt bắp ngô, hạt cỏ giống, cỏ ủ tươi, hạt cao lương, hạt đậu tương, hạt hướng dương, hạt và cây cỏ khác, cỏ khô, mạch nha …
1, Cân đóng bao jumbo chứa cảm biến có độ chính xác cao (0,02%) và bộ điều khiển độ phân giải cao, để giữ cho máy có độ chính xác cao và hiệu suất ổn định.
2, Các bộ phận cấp liệu sử dụng hai loại van (lớn một và van nhỏ) để kiểm soát ba loại cấp liệu: nhanh, chậm và chính xác.
3, Phạm vi đóng gói có thể điều chỉnh 500-2000kg. Nó phù hợp để đóng gói túi lớn.
Cân đóng bao định hình từ cuộn tự động

Cân đóng bao định hình từ cuộn tự động

Cân đóng bao định hình từ cuộn tự động là sản phẩm mới được phát triển để đóng gói bột, hạt, nông sản, thực phẩm, gia vị, hóa dầu, hạt nhựa, thức ăn chăn nuôi, phân bón, xi măng, hóa chất, và các ngành công nghiệp khác. Ống phim FFS được đưa vào máy chiết rót, túi được hàn kín cơ sở và cắt, tạo hình và lấp đầy, sau đó niêm phong trên cùng. Đối với hàng hóa đóng pallet, hệ thống FFS hiện đại đang phát triển và giúp tiết kiệm chi phí nhờ sản lượng cao trong quá trình chiết rót tự động. Cân đóng bao định hình từ cuộn tự động là một hệ thống linh hoạt với chất lượng in cao.

Máy đóng bao được ứng dụng trong các nhà máy sản xuất, đóng gói. Với khả năng đóng gói nhanh chóng, với số lượng lớn.

Máy đóng bao tự động là thiết kế mới, thông minh đáp ứng được các nhu cầu sản xuất khác nhau. Hiện nay, có nhiều cơ sở sản xuất đã sử dụng loại máy này để phục vụ nhu cầu sản xuất và giảm thiểu số lượng nhân công cũng như thời gian lao động.

Máy đóng bao tự động là sản phẩm như thế nào? Ứng dụng ra sao?

Máy dùng đóng bao là loại máy cần thiết trong bất kỹ hoạt động sản xuất nào. Đây là loại máy được sử dụng để hoàn thành giai đoạn cuối của quá trình sản xuất: đóng bao sản phẩm trước khi đưa ra thị trường và đến tay người tiêu dùng.

may-dong-bao
Máy đóng bao sử dụng tiện lợi và mang lại hiệu quả cao

Máy dùng đóng bao đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi nhà sản xuất. Hỗ trợ giảm thiểu sức lao động. Đồng thời, nâng cao năng suất và giảm thiểu chi phí lao động.

Phân loại các loại máy đóng bao tự động.

Các loại máy dùng đóng bao được sử dụng theo từng loại sản phẩm khác nhau. Trong số đó phổ biến vẫn là các loại máy:

- Máy đóng bao dạng đứng

- Máy đóng bao dạng bột

- Máy đóng bao dạng nằm

- Máy đóng đai thùng

- Máy dùng đóng bao hút chân không

Vai trò của máy dùng đóng bao là gì?

Máy đóng bao có nhiều vai trò trong việc đóng gói bao bì hàng loạt. Phục vụ cho nhu cầu sản xuất với số lượng lớn tại các cơ sở và doanh nghiệp. Loại máy đóng vai trò vô cùng quan trọng. Phải kể đến đó là:

Bảo quản sản phẩm hiệu quả

Một chiếc máy được sử dụng để đóng bao sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo cho việc bảo quản sản phẩm một cách hiệu quả. Đóng gói cẩn thận, với độ chính xác cao sẽ hạn chế được những tiếp xúc từ môi trường. Hạn chế tình trạng nhiễm khói bụi, ô nhiễm. Đồng thời, không làm ảnh hưởng tới các giá trị thẩm mỹ.

may-dong-bao-chat-luong-cao
Máy đóng bao bảo vệ sản phẩm tối ưu

Vận chuyển an toàn

Các sản phẩm hỗ trợ vận chuyển nhanh chóng, an toàn và hiệu quả. Các sản phẩm hàng hóa khi được đóng gói bằng máy đều sẽ đảm bảo hạn chế được các tình trạng hỏng hóc, va đập trong suốt quá trình vận chuyển tới tay người tiêu dùng.

Tạo dựng thương hiệu với khách hàng

Các sản phẩm có bao bì chắc chắn nổi bật sẽ dễ dàng tạo được hiệu ứng cao đối với khách hàng. giúp các khách hàng có thể nhớ tới thương hiệu một cách dễ dàng hơn thông qua bao bì.

Đóng bao nhanh chóng

Các loại máy hỗ trợ đóng bao đều được thực hiện tự động. Vì thế, đều diễn ra nhanh chóng với tính hiệu quả cao. Các sản phẩm sau khi hoàn thành đều sẽ được đóng bao ngay ngắn và nhanh chóng với số lượng lớn.

Tiết kiệm chi phí

Thay vì phải trả một khoản phí lớn cho nhân công đóng bao. Các doanh nghiệp hoàn toàn thể lựa chọn giải pháp sử dụng máy dùng đóng bao. Vừa đóng được với số lượng lớn sản phẩm. Lại giúp giảm thiểu được chi phí cho các cơ sở sản xuất.

Giảm thiểu sức lao động

Các nhân công đóng bao sẽ không cần phải dùng sức lao động trong nhiều giờ liền vất vả. Chỉ cần điều khiển máy và thu hoạch sản phẩm sau khi đã máy đã đóng bao hoàn chỉnh. Đồng thời, kiểm tra nếu có lỗi phát sinh trong quá trình máy thực hiện.

Địa chỉ cung cấp máy dùng đóng bao uy tín

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng máy đóng bao chất lượng trên thị trường. Công ty ABM Việt Nam tự tin là đơn vị cung cấp dòng sản phẩm này. Chúng tôi có:

Có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường

ABM Việt Nam là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm nhiều năm trong việc cung cấp các loại máy hỗ trợ đóng bao và nhiều sản phẩm hỗ trợ hiệu quả cho ngành công nghiệp trên thị trường. Mỗi sản phẩm đều có chứng nhận và xuất sứ rõ ràng. Đảm bảo hiệu quả cao trong quá trình sử dụng.

may-dong-bao-dinh-luong
ABM Việt Nam là địa chỉ cung cấp máy đóng bao chất lượng

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Tại ABM Việt Nam, các nhân viên tư vấn, hỗ trợ lắp đặt đều là những người có sự am hiểu về các loại máy đóng bao. Chúng tôi tự tin rằng có thể hỗ trợ tư vấn giúp khách hàng hiểu rõ hơn về công dụng cũng như cách thức sử dụng loại máy này.

Giá thành niêm yết công khai

Giá các loại máy phục vụ sản xuất nói chung và máy dùng đóng bao nói riêng đều đã được ABM Việt Nam niêm yết trên trang Web chính thức. Khách hàng có thể thuận tiện hơn trong việc lựa chọn, sử dụng và so sánh đối chiếu giá thành.

Ưu đãi hấp dẫn

Các mức giá tại ABM Việt Nam đều là các mức giá có nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Đồng thời, giá cả cũng cạnh tranh trên thị trường. giúp khách hàng chủ động và an tâm hơn trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trong hoạt động sản xuất số lượng lớn, máy dùng đóng bao là sản phẩm không thể thiếu. Thiết bị không chỉ giúp doanh nghiệp cung cấp sản phẩm tới đông đảo khách hàng hơn mà còn nâng cao thu nhập và lợi nhuận. Giảm thiểu sức lao động của các nhân công. Hy vọng những thông tin trên về máy đóng bao sẽ giúp các doanh nghiệp nhận thức được rõ ràng hơn vai trò của loại máy dùng đóng bao trong ngành công nghiệp hiện nay.

chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại máy đóng bao cho mọi nhu cầu trên thị trường hiện nay

Máy đóng bao gạo

Máy đóng bao cám

Máy đóng bao ximăng

Máy đóng bao phân bón

Máy đóng bao hạt nhựa

Máy đóng bao than

Máy đóng bao hóa chất

Máy đóng bao thức ăn chăn nuôi

Máy đóng bao bột mỳ

Máy đóng bao lúa thóc

Máy đóng bao sữa bột

Máy đóng bao muối

Máy đóng bao gia vị

Máy đóng bao đường

Máy đóng bao than

Máy đóng bao mùn cưa

Máy đóng bao cát

Máy đóng bao than đá

Máy đóng bao đá

Máy đóng bao sỏi

Máy đóng bao cỏ

Máy đóng bao hạt

Máy đóng bao mạt

Đọc thêm

icon zalo