Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy chiết rót nước giải khát, đồ uống có gas

Cola, Sprite, Soda, nước có ga, cocktail, nước có hương vị …… sự đa dạng của đồ uống có ga luôn thay đổi. Xu hướng mới, sản phẩm mới và bao bì mới liên tục xuất hiện.

Đối với máy chiết rót có ga, làm thế nào để tăng nhiệt độ chiết rót để giảm tiêu hao năng lượng? Làm thế nào để giảm tạo bọt? Làm thế nào để chiết nguyên liệu chính xác? Làm thế nào để tránh các chất dư trong cổ chai? Làm thế nào để bảo quản CO2… không phải là một nhiệm vụ dễ dàng để xử lý tất cả những thách thức này.

Tuy nhiên, dù là sản phẩm nào, chúng tôi cũng sẽ đạt được mục tiêu của bạn bằng công nghệ tốt nhất. Trong khi đó, máy chiết rót có thể thực hiện nhiều chức năng trong một thiết bị. Một máy có thể chiết nước, đồ uống có ga và các sản phẩm chiết rót nóng.

Đặt tính kỹ thuật

Kiểm soát thể tích chiết rót chính xác.

Tốc độ chiết rót nhanh hơn.

Ít tạo bọt.

Tự động CIP chai giả.

Kết quả CIP tốt nhất.

Hotline
zalo