Hotline

Máy in phun date code lên chai, chai nhựa, chai thủy tinh, chai PET, nắp chai, lên bình, chai lọ, tô, chén, hũ, ly, cốc - Máy in phun ký mã hiệu lên chai, nắp chai, bình, lọ, tô, chén, hũ, ly, cốc

Máy in phun date code lên chai nhựa, chai PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS, bình nhựa, nắp chai, lọ, hũ, tô, chén, ly, cốc nhựa - Máy in phun ký mã hiệu lên chai nhựa, chai PET, ...
Máy in phun date code lên chai thủy tinh, bình thủy tinh, lọ thủy tinh, hũ thủy tinh, lên bình, nắp chai, tô, chén, hũ, ly, cốc thủy tinh - Máy in phun ký mã hiệu lên ...
Hotline
zalo