Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy tạo hạt sấy tầng sôi xuất xứ Đài Loan

TỔNG QUAN
Đối với máy sấy / Tạo hạt ở chế độ mẻ, sản phẩm bắt đầu khô được đặt vào hộp đựng sản phẩm. Tại đây, nó được trộn mạnh trong dòng khí đốt nóng, được giữ ở dạng huyền phù và kết tụ / tạo hạt bằng cách phun vật liệu liên kết thích hợp. Sau đó, sản phẩm được sấy khô đến độ ẩm cuối yêu cầu với hệ số nhiệt và hệ số chuyển đổi nguyên liệu cao.

  1. Đặc biệt nhanh khô ngay cả đối với các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ.
  2. Loại khô rắn rất hiệu quả.
  3. Truyền nhiệt vượt trội.
  4. Tốc độ làm khô chưa từng có.
  5. Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng.
  6. Trộn chuyên sâu vật liệu rắn.
  7. Chất lượng sản phẩm đồng nhất, tái tạo.
  8. Hạt đồng nhất.
  9. Xử lý sản phẩm nhẹ nhàng.
  10. Phun đồng đều tất cả các hạt trong tầng chất lỏng.

 

Hotline
zalo