Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy tia X ray Xray trong công nghiệp thực phẩm, đồ uống kiểm tra dị vật, tạp chất

Tác nhân vật lý (hay còn gọi là vật thể hoặc vật thể lạ) là bất kỳ vật thể rắn, không mong muốn nào trong thực phẩm. Chúng có thể được chia thành các chất gây ô nhiễm nguy hiểm hoặc không nguy hiểm.

Ví dụ, các chất gây ô nhiễm không nguy hiểm như lông hoặc giấy (mặc dù khó chịu) không gây nguy hiểm trực tiếp hoặc gây thương tích cho người tiêu dùng, nếu được tìm thấy trong sản phẩm thực phẩm.

Để kiểm soát các vật thể lạ như vậy, cần thực hiện các quy trình thích hợp để tránh nhiễm bẩn ban đầu. Các quy trình này có thể có nghĩa là sử dụng quần áo bảo hộ thích hợp và lưới che tóc, v.v., cũng như hạn chế việc sử dụng các vật liệu có thể gây ô nhiễm cho các sản phẩm trần.

Các chất ô nhiễm như kim loại, thủy tinh và đá được phân loại là các vật thể lạ nguy hiểm.

Một kế hoạch HACCP thích hợp nên được đưa ra để ngăn chặn các chất gây ô nhiễm này kết thúc trong thành phẩm. Một kế hoạch tốt cũng sẽ giúp các nhà sản xuất thực phẩm quản lý chất lượng của các nhà cung cấp nguyên liệu và loại bỏ các vật thể lạ ra khỏi quá trình sản xuất một cách hiệu quả.

Tiêu chuẩn HACCP có các yêu cầu bắt buộc các nhà sản xuất thực phẩm phải thiết lập các điểm kiểm soát với các giới hạn tới hạn để đảm bảo rằng sản phẩm an toàn ở mức độ có thể chấp nhận được.

Thông thường, các nhà sản xuất thực phẩm sử dụng kiểm tra kim loại và / hoặc tia X để phát hiện vật thể lạ trong sản xuất thực phẩm như CCP (Điểm kiểm soát tới hạn) của chúng. Cả hai công nghệ đều được sử dụng phổ biến, nhưng có những lý do khiến việc kiểm tra bằng tia X đang trở thành một phương pháp kiểm tra phổ biến hơn.

Các vật lạ có thể khác nhau về kích thước và chất liệu. Đó là lý do tại sao phát hiện dựa trên mật độ cung cấp hiệu suất tốt nhất.

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo