Hotline

Danh mục sản phẩm

Phần mềm kết nối, tích hợp các thiết bị in mã ký hiệu, nhận dạng, code, date, nhãn

Phần mềm kết nối, tích hợp các thiết bị in mã ký hiệu, nhận dạng, code, bar code, QR code, date, nhãn mác, mark

Tích hợp với thiết bị và hệ thống thông tin

  • Thiết bị đa thương hiệu kết nối tập trung
  • Hỗ trợ nhiều công nghệ mã hóa.
  • Giảm các chuyển động trong nhà máy sản xuất.
  • Giảm sai lầm và thời gian ngừng hoạt động.
  • Kiểm soát thiết bị và sản xuất bất kỳ lúc nào và từ bất kỳ đâu.

Tích hợp với hệ thống thông tin

  • Sản xuất đơn đặt hàng theo kế hoạch
  • Nhật ký sản phẩm được mã hóa và đăng ký lỗi mã hóa.
  • Liên kết các công cụ và các công cụ khác trên ERP dựa trên tệp văn bản (TXT / CSV)
  • Tích hợp với các chương trình thiết kế nhãn.
Hotline
zalo