Hotline

Phần mềm quản lý, giám sát hệ thống khuấy trộn dung dịch, pha trộn chất lỏng

ABM Việt Nam chuyên cung cấp phần mềm quản lý, giám sát hệ thống khuấy trộn dung dịch, pha trộn chất lỏng

 

  • Cập nhật các thông số hiện tại: lưu lượng, nồng độ, tỉ lệ pha trộn dung dịch, mức dung dịch trong bồn,…
  • Cài đặt được nhiều công thức khác nhau cho từng loại mẻ nguyên liệu khác nhau
  • Vẽ biểu đồ thể hiện nồng độ, tỉ lệ pha trộn, nhiệt độ bồn khuấy …
  • HIỂN
  • Cập nhật dữ liệu đưa ra mức cảnh báo
  • Lập báo cáo, in báo cáo, xuất file

Hotline
zalo