Hotline

Danh mục sản phẩm

Xe lấy hàng nhiều đơn theo nhóm

Thay vì chọn đơn hàng giải pháp xe lấy hàng nhiều đơn theo nhóm của ABM cho phép chọn nhiều đơn hàng trên thiết bị di động Multi order Picking Cart (MOPC) được thiết kế đặc biệt cho nhiều ngành nghề như bán lẻ, phân phối.

Khi bắt đầu chuyến đi lấy hàng, một nhóm đơn hàng được chỉ định cho một xe hàng

Mỗi đơn đặt hàng được ánh sáng điều hướng.

Thông tin chọn được hiển thị trên thiết bị hỗ trợ PDA/ HHT của người chọn sẽ hướng đến vị trí lấy hàng

Người chọn lấy ID vị trí/ ID sản phẩm bằng PDA/ HHT của mình

PDA/ HHT hiển thị số lượng tổng hợp của sản phẩm được yêu cầu trong Giỏ hàng

Tất cả các đơn đặt hàng yêu cầu sản phẩm đó bắt đầu phát sáng với số lượng tương ứng được yêu cầu hiển thị trên Mô-đun Pick to light

Người chọn đặt số lượng cần thiết trong đơn đặt hàng và chuyển đến địa điểm lấy hàng tiếp theo

Xe lấy hàng nhiều đơn tăng năng suất chọn trên mỗi nhóm chọn

Khoảng cách di chuyển thấp hơn

Tăng lượt chọn từ một điểm đến điểm lấy

Sử dụng công suất chuyến đi cao hơn

Giải pháp xe lấy hàng có thể mở rộng, có thể được đưa vào hệ thống trong thời gian cao điểm và được đưa ra ngoài trong thời gian tinh gọn

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo