Hotline

Danh mục sản phẩm

Chất khử mùi hôi - Chất kiểm soát mùi hôi xử lý nước thải, rác thải, bãi rác, trang trại chăn nuôi, nhà máy, bệnh viện

Chất khử mùi hôi - Chất kiểm soát mùi hôi xử lý nước thải, rác thải, bãi rác, trang trại

Giới thiệu chất khử mùi hôi thối xử lý nước thải, rác thải, bãi rác, trang trại chăn nuôi, nhà máy, bệnh viện Greenex® OS-1
Nhìn chung, việc khử mùi hôi thối từ đầu bãi rác, nhà máy xử lý, đường ống thoát nước, bẫy mỡ, xử lý chất thải trong ngành chăn nuôi và nhà máy tinh chế là điều không hề dễ dàng. Chìa khóa thành công là có thể giải quyết vĩnh viễn sự cố và không để lại cặn cũng như an toàn khi vận hành.
Chất kiểm soát mùi hôi thối xử lý nước thải, rác thải, bãi rác, trang trại chăn nuôi, nhà máy, bệnh viện Greenex® OS-1 là sự lựa chọn thích hợp nhất trong việc quản lý mùi hôi. Đây là phương pháp chính xác để sử dụng vì nó được chiết xuất tự nhiên, thân thiện với môi trường và có thể phân hủy sinh học hoàn toàn.
Lới ích và tính năng của chất kiểm soát mùi hôi thối xử lý nước thải, rác thải, bãi rác, trang trại chăn nuôi, nhà máy, bệnh viện Greenex® OS-1

Chất ức chế mùi amoniac / liên kết nitơ

Thông thường, các chất hữu cơ dễ phân hủy bắt đầu phân hủy thông qua quá trình dị hóa sử dụng nitơ làm chất xúc tác. Hành động như vậy xảy ra trong hai loại như sau:
Điều kiện sục khí dẫn đến oxit nitơ
Điều kiện không thoáng khí dẫn đến amoniac
Alkyl polyglycoside sẽ phản ứng bắt nitơ ở dạng urê và không tạo amoniac nên không có mùi hôi.

Đóng vai trò là chất đệm axit/kiềm

Chiết xuất Phyto trong chất khư mùi hôi Greenex® OS-1 sau khi bắt nitơ, không tạo ra amoniac. Sau khi pha loãng trong nước, kiềm tức là amoni hydroxit sẽ xảy ra, do đó chất đệm thích hợp được tạo ra.

Giúp tăng cường sinh sôi vi khuẩn

Sau khi phản ứng với nước bẩn và cân bằng vi sinh vật xảy ra, có thể đạt được việc tăng cường sự sinh sôi nảy nở của vi khuẩn như vậy.
Hướng dẫn pha chế
Quy trình sử dụng chất kiểm soát mùi hôi thối xử lý nước thải, rác thải, bãi rác, trang trại chăn nuôi, nhà máy, bệnh viện Greenex® OS-1 phải dựa trên tình huống phù hợp. Thông thường 0,5-1% dung dịch trên mỗi nước được sử dụng.
Thể tích có sẵn:
Thùng nhựa 20L
Thùng nhựa 200L
Ứng dụng: Chất khử mùi hôi thối xử lý nước thải, rác thải, bãi rác, trang trại chăn nuôi, nhà máy, bệnh viện Greenex® OS-1
Hotline
zalo