Hotline

Danh mục sản phẩm

MÁY CHIẾT RÓT

Máy chiết rót chất lỏng dạng piston

Máy chiết rót chất lỏng dạng piston

- Máy chiết rót dịch đặc dạng piston được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót chất lỏng dạng trọng lực

Máy chiết rót chất lỏng dạng trọng lực

- Máy chiết rót chất lỏng dạng trọng lực được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót chất lỏng dạng cân khối lượng

Máy chiết rót chất lỏng dạng cân khối lượng

- Máy chiết rót chất lỏng dạng cân khối lượng được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót dịch đặc dạng piston

Máy chiết rót dịch đặc dạng piston

- Máy chiết rót dịch đặc dạng piston được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú  trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót dịch đặc dạng trọng lực

Máy chiết rót dịch đặc dạng trọng lực

- Máy chiết rót dịch đặc dạng trọng lực được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót dịch đặc dạng cân khối lượng

Máy chiết rót dịch đặc dạng cân khối lượng

- Máy chiết rót dịch đặc dạng cân khối lượng được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót dạng piston

Máy chiết rót dạng piston

- Máy chiết rót dạng piston được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót dạng trọng lực

Máy chiết rót dạng trọng lực

- Máy chiết rót dạng trọng lực được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót dạng cân khối lượng

Máy chiết rót dạng cân khối lượng

- Máy chiết rót dạng cân khối lượng được thiết kế tự động
- Khung máy SS304, khung thiết kế đặc biệt kiểu bo tròn. 
- Sử dụng trục vít đôi, dẫn hướng tuyến tính đôi đảm bảo sự ổn định cho việc đo lường, đảm bảo độ chính xác cao.
- Piston được đặt trên sàn máy, và đáy của xylanh được lắp với một vòm gom giúp cho việc tự định tâm. Rất tiện lợi cho việc làm vệ sinh, súc rửa và thay thế roong khi bị mòn, vật liệu chống rỉ, chống ô nhiễm môi trường và mài mòn.
- Tích hợp hệ thống súc rữa máy tự động điều khiển bằng màn hình cảm ứng.
- Chú trọng vào các đặc tính của sản phẩm chuyên ngành và hợp tác với những nhà sản xuất van.
Máy chiết rót và gấp đáy ống tube nhôm

Máy chiết rót và gấp đáy ống tube nhôm

- Máy chiết rót và gấp đáy ống tube nhôm dùng để nạp ống tube tự động, định lượng chiết rót và hàn đáy nhôm. Được ứng dụng rộng rãi trong việc chiết rót và gấp đáy các sản phẩm dạng lỏng hoặc kem trong ngành y dược, hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm và công nghiệp hóa chất như kem thoa, keo dán sắt, keo AB, v.v. Ống được đặt tự động lên bệ cắm (có 16 bệ cắm bằng nhựa PE), máy dùng lực truyền động tự động chuyển vị trí. Tự động kiểm tra, xác nhận có ống và cắm ống chính xác hệ thống chiết rót mới bắt đầu định lượng chiết rót, sau đó tiến hành gấp xếp đáy 3 lần hoặc 4 lần theo 2 hướng, in số lô và đẩy thành phẩm ra.
Máy chiết rót và hàn đáy ống tube nhựa

Máy chiết rót và hàn đáy ống tube nhựa

- Máy chiết rót và hàn đáy ống tube nhựa dùng để nạp ống tube tự động, định lượng chiết rót và hàn miệng vật liệu được chứa trong ống nhựa. Được ứng dụng rộng rãi trong việc chiết rót và hàn đáy các sản phẩm dạng lỏng hoặc kem trong ngành y dược, hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm và công nghiệp hóa chất như kem thoa, keo dán sắt, keo AB, v.v. Ống được đặt tự động lên bệ cắm (có 16 bệ cắm bằng nhựa PE), máy dùng lực truyền động tự động chuyển vị trí. Tự động kiểm tra, xác nhận có ống và cắm ống chính xác hệ thống chiết rót mới bắt đầu định lượng chiết rót, sau đó tiến hành hàn nhiệt và cắt đáy, in số lô và đẩy thành phẩm ra.
Máy định hình chiết rót và dán miệng hộp, hũ, khay, ly, cốc tự động

Máy định hình chiết rót và dán miệng hộp, hũ, khay, ly, cốc tự động

- Máy định hình chiết rót và dán miệng hộp, hũ, khay, ly, cốc tự động chuyên dùng để đóng gói cho các sản phẩm dạng hộp được định hình sẵn và phù hợp cho tất cả các loại sản phẩm dạng lỏng, dịch đặc,….
-  Máy định hình chiết rót và dán miệng hộp, hũ, khay, ly, cốc tự động được thiết kế theo quy trình làm việc như sau:
Gia nhiệt màng -> Định hình hộp -> Chiết rót tự động ->Đặt màn nhôm lên miệng hộp -> Seal màng nhôm lên miệng hộp tự động-> Đặt nắp hộp tự động lên hộp -> Đóng nắp hộp tự động (tùy chọn)
- Phần tiếp xúc với nguyên liệu được chế tạo bằng inox không rỉ sét.
- Các chi tiết máy gia công bằng CNC có độ chính xác cao.
- Máy tự động dừng khi hết hộp.
- Nguyên liệu đóng gói: chất lỏng, mỹ phẩm dạng dung dịch, dung dịch đặc…
Máy chiết rót bột vào chai, lọ, hộp, hũ tự động

Máy chiết rót bột vào chai, lọ, hộp, hũ tự động

Máy chiết rót bột vào chai, lọ, hộp, hũ tự động dùng để chiết rót sản phẩm dạng bột và đóng nắp chai, lọ, hộp, hũ tự động. Máy được điều khiển hoàn toàn tự động với PLC có độ tin cậy cao. Vận hành dễ dàng với màn hình cảm ứng. Máy phù hợp với chai, lọ, hộp, hũ nhỏ dùng để đóng gói hạt nhỏ, bột và bột siêu mịn. Máy được làm từ thép không rỉ phù hợp với tiêu chuẩn GMP.
Máy chiết rót thấp áp dạng hút chân không

Máy chiết rót thấp áp dạng hút chân không

Máy chiết rót thấp áp dạng hút chân không có nguyên lý làm việc như sau:
Đầu tiên cài đặt mức chất lỏng cần chiết vào trong chai, máy sẽ chiết chất lỏng vào chai trong điều kiện áp suất bình thường, đến mức cần thiết chân không sẽ hoạt động hút phần thừa vào bồn trữ va thực hiên chiêt cho chai tiếp theo. Toàn bộ cấu trúc máy đơn giản, dể vận hành và đáp ứng tốt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
Máy chiết rót và dán màng nhôm miệng chai tự động

Máy chiết rót và dán màng nhôm miệng chai tự động

Máy chiết rót và dán màng nhôm miệng chai tự động dùng trong đóng gói sữa, sữa chua, nước giải khát, nước lên men, thực phẩm, thuốc dược phẩm…Máy kết hợp công nghệ chiết rót, định hình màng nhôm trên miệng chai, dán màng nhôm trong một máy. Nó được sử dụng rộng rãi cho đóng gói thực phẩm và dược phẩm, đặc biệt dùng cho nhiều loại chai nhựa và màng nhôm khác nhau.
Máy chiết rót và đóng nắp tự động 2 trong 1 dạng thẳng

Máy chiết rót và đóng nắp tự động 2 trong 1 dạng thẳng

Máy chiết rót và đóng nắp tự động 2 trong 1 dạng thẳng có các đặc điểm sau:
Dòng máy này thích hợp cho việc chiết rót và đóng nắp chất lỏng. Nó bao gồm các chức năng tự động như: đếm số chai đầu vào, rót định lượng, đóng nắp và kiểm soát chai đầu ra. Máy có thiết kế nhỏ gọn, đơn giản, dễ vận hành và bảo trì.

Máy chiết rót là sản phẩm tự động hóa. Được ứng dụng rất phổ biến trong ngành công nghiệp hóa chất hay thực phẩm dạng chất lỏng.

Sự ra đời của máy chiết rót tự động được đánh giá là bước tiến quan trọng trong ngành công nghiệp. Không những tiết kiệm được một khoản chi phí nhân công lớn. giúp nâng cao năng suất mà còn mang tới sự thuận tiện và dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng.

Máy chiết rót tự động là loại máy như thế nào?

Máy để chiết rót là sản phẩm kỹ thuật cao. Được sử dụng để chiết rót các sản phẩm có dạng chất lỏng trong ngành thực phẩm: bia tươi, nước ngọt, nước khoáng…. Ngành mỹ phẩm; nước hoa, kem chống nắng, son môi….

may-chiet-rot
Máy chiết rót được ưu tiên sử dụng trong nhiều ngành sản xuất

Đặc điểm kỹ thuật

Các loại máy này đều được chế tạo từ inox chất lượng cao. Không gây rỉ sét đảm bảo tối ưu trong quá trình sử dụng. Đặc biệt, các loại máy này rất dễ dàng di chuyển và lắp đặt, không chiếm quá nhiều diện tích. Vì thế, rất phù hợp cho các doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất vừa và nhỏ trên thị trường.

Nguyên lý hoạt động

Hiện nay, các dòng máy phần lớn đều được hoạt động dựa theo 3 nguyên lý:

  • Chiết rót áp suất thường: thường được ứng dụng trong quá trình chiết rót các dung dịch: dầu gội, dầu ăn…

  • Chiết rót chân không: dùng để chiết rót từ các thùng chứa lớn sang các chai nhỏ hơn.

  • Chiết rót đẳng áp: loại máy hoạt động bằng nguyên lý này dùng để chiết rót các loại dung dịch có gas.

Công dụng của máy chiết rót

Những ưu điểm trong quá trình sử dụng đã giúp các khách hàng dần tin tưởng hơn với sản phẩm. Đồng thời, cũng chứng minh được những lợi ích thiết thực mà các loại máy dùng để chiết rót mang lại cho các doanh nghiệp:

Nâng cao tốc độ sản xuất

Việc sử dụng máy để chiết rót sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thẻ đóng gói, hay đóng chai nhiều hơn so với việc sử dụng nhân công. Chỉ cần nhấn nút khởi động là máy sẽ thực hiện chiết rót với số lượng lớn trong thời gian nhanh chóng. Nâng cao năng suất tối ưu.

may-chiet-rot-chat-long-dang-piston
 Máy chiết rót hỗ trợ nâng cao chất lượng sản xuất
 

Đảm bảo hiệu quả tối ưu

Thực hiện chiết rót thủ công sẽ không thể tránh khỏi sự sai sót trong việc thể tích. Chúng ta sẽ không đảm bảo được các chai sẽ được đong đếm chính xác. Thế nhưng, với loại máy hiện đại này, mọi sai sót đều sẽ không xảy ra.

Độ linh hoạt cao

Các loại máy đều sẽ nhanh chóng thích ứng với sự thay đổi mẫu mã kích thước sản phẩm. Máy sẽ tự động điều chỉnh để chiết rót đúng thể tích đã được cài đặt ban đầu. Hỗ trợ đảm bảo quy trình sản xuất không bị gián đoạn với tốc độ cao.

Vận hành đơn giản

Máy để chiết rót được thiết kế với nhiều chi tiết khác nhau. Thế nhưng, quá trình vận hành lại vô cùng đơn giản. Người lao động qua hướng dẫn sẽ có thể điều khiển máy một cách nhanh chóng. Chỉ cần cài đặt chế độ chiết rót vào chai tương ứng. Máy sẽ thực hiện hàng loạt thao tác mà không xảy ra sự cố.

Nâng cao năng suất

Thiết bị được coi là một giải pháp tối ưu cho nhu cầu sản xuất chiết rót tự động. Nâng cao số lượng sản phẩm từ đó góp phần nâng cao tối đa năng suất và lợi nhuận cho nhà sản xuất.

Tiết kiệm tối đa chi phí

Chỉ với một chiếc máy hoạt động, các đơn vị sản xuất sẽ tiết kiệm được phần lớn chi phí nhân công và thời gian sản xuất. Mang lại giá trị cao trong quá trình sản xuất.

Mua máy để chiết rót ở đâu?

Để có thể lựa chọn được loại máy chiết rót tự động chất lượng, giá thành phải chăng không phải là vấn đề đơn giản. Điều này khiến cho các nhà đầu tư không khỏi băn khoăn và lo lắng. Thấu hiểu được những nỗi lo lắng đó, ABM Việt Nam đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm và đưa ra thị trường những mẫu máy có thể đáp ứng được tối ưu nhu cầu sử dụng của con người.

may-chiet-rot-dich-dac-dang-can-khoi-luong
Mua máy chiết rót tại ABM Việt Nam là sự lựa chọn tối ưu

Sở dĩ khách hàng nên lựa chọn máy để chiết rót của ABM Việt Nam là vì:

Đơn vị uy tín

ABM Việt Nam là đơn vị hàng đầu thị trường đã được chứng nhận bởi các chuyên gia cũng như số lượng khách hàng đông đảo.

Nhập khẩu chính hãng

Các loại máy để chiết rót đều được nhập khẩu từ nước ngoài với chất lượng hàng đầu. Chính vì thế mà quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Giá thành cạnh tranh

Giá thành các loại máy hợp lý và cạnh tranh hơn so với các đơn vị cung cấp máy khác trên thị trường.

Ưu đãi hấp dẫn

Chế độ ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng sẽ được vận chuyển miễn phí, lắp đặt đảm bảo chất lượng.

Tư vấn tận tâm

Đội ngũ tư vấn sẽ hỗ trợ khách hàng 24/7. Giúp quý khách dễ dàng chọn được loại máy phù hợp với dây chuyền sản xuất của mình.

Các loại máy chiết rót cho đến nay đã được hoàn thiện tối ưu. Đáp ứng phù hợp với nhu cầu sản xuất của người dùng. ABM Việt Nam tự hào là đơn vị phân phối các dòng máy chất lượng với độ uy tín cao. Hy vọng sẽ phần nào mang tới sự thuận tiện và an toàn trong quá trình sử dụng cũng như nâng cao năng suất lao động.

Các loại máy chiết rót tự động đang được công ty chúng tôi cung cấp hiện nay: 

Máy chiết rót chất lỏng
Máy chiết rót thuốc nhỏ mắt
Máy chiết rót nước xịt khoáng
Máy chiết rót alcohol
Máy chiết rót e-liquid
Máy chiết rót ống bẻ
Máy chiết rót cồn y tế
Máy chiết rót thuốc cho thủy hải sản
Máy chiết rót thuốc thú y
Máy chiết rót thuốc bảo vệ thực vật , BVTV
Máy chiết rót hóa nông
Máy chiết rót thuốc trừ sâu
Máy chiết rót phân bón
Máy chiết rót nước tương
Máy chiết rót nước chấm
Máy chiết rót nước xì dầu
Máy chiết rót nước dấm
Máy chiết rót nước gia vị
Máy chiết rót nước mắm
Máy chiết rót hương liệu
Máy chiết rót thuốc dạng nước tự động
Máy chiết rót nước hoa
Máy chiết rót nước nhỏ mắt
Máy chiết rót chất tạo màu
Máy chiết rót thuốc sát khuẩn
Máy chiết rót thuốc nhỏ mũi
Máy chiết rót nước cất
Máy chiết rót thuốc vitamin
Máy chiết rót mỹ phẩm
Máy chiết rót cho ngành dược
Máy chiết rót dầu gió
Máy chiết rót thuốc kháng sinh
Máy chiết rót thuốc tím
Máy chiết rót oxy già
Máy chiết rót nước ngọt có gas
Máy chiết rót nông dược
Máy chiết rót hóa chất
Máy chiết rót nước màu
Máy chiết rót rượu
Máy chiết rót nước ép trái cây
Máy chiết rót nước giải khát
Máy chiết rót nước ngọt
Máy chiết rót nước khoáng
Máy chiết rót nước suối
Máy chiết rót nước uống tinh khiết
máy chiết rót nước trà
Máy chiết rót nước tăng lực
Máy chiết rót nước trái cây
máy chiết rót nước uống có gas
Máy chiết rót nước yến
Máy chiết rót rượu vang
Máy chiết rót sữa tươi
Máy chiết rót sữa thanh trùng
Máy chiết rót sữa tiệt trùng
Máy chiết rót chất ăn mòn
Máy chiết rót phụ gia
Máy chiết rót thuốc kháng sinh
Máy chiết rót chất tạo mùi hương
Máy chiết rót hợp chất sinh học
Máy chiết rót hoá chất sinh học
Máy chiết rót chất sinh học tổng hợp
Máy chiết rót thuốc tiêm
Máy chiết rót vắc xin
Máy chiết rót bột thuốc tiêm
máy chiết rót hoá chất tẩy rửa
máy chiết rót dung dịch tẩy rửa
Máy chiết rót nước dưỡng ẩm
Máy chiết rót mỹ phẩm hữu cơ
Máy chiết rót nước muối
Máy chiết rót cồn
Máy chiết rót thuốc nước
Máy chiết rót dịch đặc
Máy chiết rót sữa rửa mặt
Máy chiết rót son nước
Máy chiết rót mascara
Máy chiết rót sơn móng tay
Máy chiết rót nước tẩy tế bào
Máy chiết rót dung dịch trị mụn
Máy chiết rót son dưỡng môi
Máy chiết rót lotion
Máy chiết rót dầu nhớt
Máy chiết rót dầu nhờn
Máy chiết rót sơn
Máy chiết rót dầu ăn
Máy chiết rót dầu gội đầu
Máy chiết rót sữa tắm
Máy chiết rót sữa rửa mặt
Máy chiết rót nước rửa chén
Máy chiết rót nước giặt
Máy chiết rót nước xả
Máy chiết rót hóa mỹ phẩm
Máy chiết rót nước tẩy rửa
Máy chiết rót sữa rửa tay
Máy chiết rót tương ớt , tương cà chua
Máy chiết rót tương ớt 
Máy chiết rót tương cà chua
Máy chiết rót mayonnaise
Máy chiết rót mật ong
Máy chiết rót thuốc dạng dịch đặc tự động
Máy chiết rót mứt tự động
Máy chiết rót serum
Máy chiết rót kem dưỡng
Máy chiết rót kem chống nắng
Máy chiết rót gel rửa mặt
Máy chiết rót dầu tẩy trang
Máy chiết rót tinh chất dưỡng ẩm
Máy chiết rót nước tẩy trang
Máy chiết rót collagen
Máy chiết rót hồ keo
Máy chiết rót siro
Máy chiết rót mặt nạ dưỡng da
Máy chiết rót tinh dầu vape
Máy chiết rót tinh dầu
Máy chiết rót tinh dầu thơm
Máy chiết rót sơn nước

 

Đọc thêm

icon zalo