Hotline

Danh mục sản phẩm

Phần mềm kết nối, kiểm tra, điều khiển, quản lý từ xa

Phần mềm module quản lý dữ liệu và thiết bị từ xa

Phần mềm module quản lý dữ liệu và thiết bị từ xa là một cách tiếp cận mới hỗ trợ cấu trúc của công nghệ và công cụ mới. Là một nền tảng kết hợp các giải pháp giám sát, bảo trì dự đoán, hỗ trợ kỹ thuật từ xa và hỗ trợ sản xuất.
 Có hai điểm cơ bản chính trong quá trình chuyển đổi dịch vụ này:

Thiết bị được thiết kế thông minh để có khả năng cung cấp cho chúng tôi thông tin trạng thái, đưa ra các quyết định cơ bản tự chủ và có khả năng được kết nối với các thiết bị và hệ thống thông tin khác. Ngoài việc tạo điều kiện cho việc trao đổi các thành phần, nó sẽ giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.
Việc thu thập và phân phối dữ liệu phải diễn ra theo cả hai cách, đồng thời và toàn cầu, tất cả các hệ thống phân phối thông tin và hoạt động của máy móc đều theo thời gian thực. Kiến trúc đám mây là một khía cạnh quan trọng của việc phân phối thông tin thông minh được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm hỗ trợ xử lý và ra quyết định.

 ABM Việt Nam chuyên cung cấp phần mềm kết nối, kiểm tra, điều khiển, quản lý từ xa và các phần mềm kết nối, kiểm tra, điều khiển, quản lý, tối ưu hóa sản xuất chất lượng cao.

 

Đọc thêm

Hotline
zalo