Hotline

Danh mục sản phẩm

Dầu rèn kim loại

Dầu rèn Ramudo E 120

Dầu rèn Ramudo E 120 là dầu rèn có chứa than chì graphite, sử dụng tức thì. 
Dầu rèn Ramudo E 120 là một chất bôi trơn than chì graphite sử dụng tức thì được trộn với dầu trong nước tạo thành một hệ thống nhũ tương. Chất bôi trơn này sẽ đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho khuôn / dụng cụ và quá trình gia công nóng tạo hình kim loại. Chất lượng cao và hình dạng hạt của tinh thể than chì graphite thúc đẩy chất lượng bề mặt sản phẩm rèn tốt, tăng tuổi thọ công cụ và tăng năng suất. Sản phẩm được tối ưu hóa cho độ bôi trơn cao. Nó cũng có thể pha loãng với nước hoặc dầu để tiết kiệm chi phí tốt hơn. 
Dầu rèn Ramudo E 120 có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo E 120 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun. 
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn Ramudo E 120
- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
- Không tạo mảng bám 
- Không có kim loại nặng
- Không bắt lửa
- Không ăn mòn
- Không có Amoniac
- Ít khói - khí không độc hại
 

Dầu rèn kim loại Ramudo L 110

Dầu rèn kim loại Ramudo L 110 là dầu rèn kim loại tức thì sử dụng than chì graphite
Dầu rèn kim loại Ramudo L 110 là một chất bôi trơn than chì graphite sử dụng tức thì được trộn với dầu trong nước tạo thành một hệ thống nhũ tương. Chất bôi trơn này sẽ đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho khuôn / dụng cụ và quá trình gia công nóng tạo hình kim loại. Chất lượng cao và hình dạng hạt của tinh thể than chì graphite thúc đẩy chất lượng bề mặt sản phẩm rèn tốt, tăng tuổi thọ công cụ và tăng năng suất. Sản phẩm được tối ưu hóa cho độ bôi trơn cao.  
Dầu rèn kim loại Ramudo L 110 có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo L 110 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun. 
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn kim loại Ramudo L 110
- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
- Không tạo mảng bám 
- Không có kim loại nặng
- Không bắt lửa
- Không ăn mòn
- Không có Amoniac
- Không mùi
- Ít khói - khí không độc hại
- Hàm lượng chất rắn trung bình

Dầu rèn Ramudo L 120

Dầu rèn Ramudo L 120 là dầu rèn chứa than chì sử dụng tức thì
Dầu rèn Ramudo L 120 là một chất bôi trơn than chì graphite sử dụng tức thì được trộn với dầu trong nước tạo thành một hệ thống nhũ tương. Chất bôi trơn này sẽ đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho khuôn / dụng cụ và quá trình gia công nóng tạo hình kim loại. Chất lượng cao và hình dạng hạt của tinh thể than chì graphite thúc đẩy chất lượng bề mặt sản phẩm rèn tốt, tăng tuổi thọ công cụ và tăng năng suất. Sản phẩm được tối ưu hóa cho độ bôi trơn cao. Nó cũng có thể pha loãng với nước hoặc dầu để tiết kiệm chi phí tốt hơn.
Dầu rèn Ramudo L 120 có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo L 120 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun.
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn Ramudo L 120
Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
Không tạo mảng bám
Không có kim loại nặng
Không bắt lửa
Không ăn mòn
Không có Amoniac
Không mùi
Ít khói - khí không độc hại
Hàm lượng chất rắn trung bình

Dầu rèn kim loại Ramudo L 135

Dầu rèn kim loại Ramudo L 135 là dầu rèn kim loại chứa than chì, trộn với dầu
Dầu rèn kim loại Ramudo L 135  là một chất bôi trơn than chì graphite sử dụng tức thì được trộn với dầu. Chất bôi trơn này sẽ đáp ứng nhu cầu bôi trơn cho khuôn / dụng cụ và quá trình gia công nóng tạo hình kim loại. Chất lượng cao và hình dạng hạt của tinh thể than chì graphite thúc đẩy chất lượng bề mặt sản phẩm rèn tốt, tăng tuổi thọ công cụ và tăng năng suất. Sản phẩm được tối ưu hóa cho độ bôi trơn cao. Nó cũng có thể pha loãng với nước hoặc dầu để tiết kiệm chi phí tốt hơn.
Dầu rèn kim loại Ramudo L 135 có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo L 135 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun.
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn kim loại Ramudo L 135 
Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
Không tạo mảng bám
Không có kim loại nặng
Không bắt lửa
Không ăn mòn
Không có Amoniac
Không mùi
Ít khói - khí không độc hại
Hàm lượng chất rắn rất cao

Dầu rèn Ramudo W 100

Dầu rèn Ramudo W 100 là dầu rèn gốc nước có chứa than chì graphite.
Dầu rèn Ramudo W 100 là chất bôi trơn gốc nước được sử dụng khi rèn nóng các bộ phận thép. Sản phẩm này là một sự phân tán than chì graphite gốc nước được thiết kế để rèn bộ phận thép với quy trình tối thiểu mà không có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng. 
Dầu rèn Ramudo W 100 tăng cường làm ướt và phủ tuyệt vời. Thông thường nó được kiến nghị sử dụng cho các chi tiết đơn giản. Sản phẩm cũng ngăn chặn một phần chi tiết dính bên trong khuôn hoặc chày dập. Ramudo W 100 có thể được nhúng hoặc phun. Ramudo W 100 rất kinh tế, bao phủ tốt cho khuôn nóng hoặc âm. Lớp phủ tuyệt vời thường có nghĩa là tuổi thọ khuôn kéo dài.  
Dầu rèn Ramudo W 100 có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo W 100 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun. 
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn Ramudo W 100
- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
- Không tạo mảng bám 
- Không có kim loại nặng
- Không bắt lửa
- Không ăn mòn
- Không có Amoniac
- Ít khói - khí không độc hại

Dầu rèn kim loại Ramudo W 100PT

Dầu rèn kim loại Ramudo W 100PT là dầu rèn kim loại gốc nước có chứa than chì graphite
Dầu rèn kim loại Ramudo W 100PT là chất bôi trơn gốc nước được sử dụng khi rèn nóng các chi tiết thép. Sản phẩm này là một sự phân tán than chì graphite gốc nước được thiết kế để rèn chi tiết thép với quy trình tối thiểu mà không có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng.
Ramudo W 100PT cung cấp độ bôi trơn cao, thông thường nó được kiến nghị sử dụng cho các chi tiết kim loại phức tạp. Sản phẩm cũng ngăn chặn một phần chi tiết dính bên trong khuôn hoặc ở chày dập. Ramudo W 100PT có thể được nhúng hoặc phun. Ramudo W 100PT rất kinh tế, bao phủ tốt cho khuôn nóng hoặc âm. Lớp phủ tuyệt vời có nghĩa là tuổi thọ khuôn kéo dài.
Dầu rèn kim loại Ramudo W 120PT có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo W 100PT là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun. 
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn kim loại Ramudo W 100PT
- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
- Không tạo mảng bám 
- Không có kim loại nặng
- Không bắt lửa
- Không ăn mòn
- Không có Amoniac
- Ít khói - khí không độc hại

Dầu rèn Ramudo W 144

Dầu rèn Ramudo W 144 là dầu rèn gốc nước có chứa than chì
Dầu rèn RAMUDO W 144 là chất bôi trơn gốc nước được sử dụng khi rèn nóng các chi tiết thép. Sản phẩm này là một sự phân tán than chì graphite gốc nước được thiết kế để rèn các chi tiết thép với quy trình tối thiểu mà không có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng.
Ramudo W 144 tăng cường độ bôi trơn cao và các đặc tính làm ướt được tối ưu hóa. Thông thường nó được kiến nghị sử dụng cho sẩn phẩm đùn ép phức tạp. Sản phẩm cũng ngăn chặn một phần chi tiết dính bên trong khuôn hoặc ở chày dập. Ramudo W 144 có thể được nhúng hoặc phun. Ramudo W 144 rất kinh tế, bao phủ tốt cho khuôn nóng hoặc ấm tốt. Lớp phủ tuyệt vời có nghĩa là tuổi thọ khuôn được kéo dài. 
Dầu rèn Ramudo W 144 có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo W 144 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun. 
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn Ramudo W 144
- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
- Không tạo mảng bám 
- Không có kim loại nặng
- Không bắt lửa
- Không ăn mòn
- Không có Amoniac
- Ít khói - khí không độc hại
- Hàm lượng chất rắn trung bình

Dầu rèn kim loại Ramudo W 149BC

Dầu rèn kim loại Ramudo W 149BC là dầu rèn kim loại gốc nước có chứa than chì graphite
Dầu rèn kim loại Ramudo W 149BC là chất bôi trơn gốc nước được sử dụng khi rèn nóng các chi tiết thép. Sản phẩm này là một sự phân tán than chì graphite gốc nước được thiết kế để rèn chi tiết thép với quy trình tối thiểu mà không có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng.
Dầu rèn kim loại Ramudo W 149BC tăng cường tính chất bao phủ tuyệt vời. Nó cũng được sử dụng như một lớp phủ phôi. Sản phẩm cũng ngăn chặn một phần chi tiết dính bên trong khuôn hoặc ở chày dập. Ramudo W 149BC có thể được nhúng hoặc phun. Ramudo W 149BC rất kinh tế, bao phủ tốt cho khuôn nóng hoặc ấm. Lớp phủ tuyệt vời có nghĩa là tuổi thọ khuôn được kéo dài.
Dầu rèn kim loại Ramudo W 149BC có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong Ramudo E 120 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun.
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn kim loại Ramudo W 149BC
Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
Không tạo mảng bám
Không có kim loại nặng
Không bắt lửa
Không ăn mòn
Không có Amoniac
Không mùi
Ít khói - khí không độc hại
Tính chất phủ tuyệt vời

Dầu rèn Ramudo W 150

Dầu rèn Ramudo W 150 là dầu rèn gốc nước có chứa than chì graphite
Dầu rèn Ramudo W 150 là chất bôi trơn gốc nước được sử dụng khi rèn nóng các chi tiết thép. Sản phẩm này là một sự phân tán than chì graphite gốc nước được thiết kế để rèn chi tiết thép với quy trình tối thiểu mà không có bất kỳ vấn đề nào về chất lượng.
Dầu rèn Ramudo W 150 tăng cường độ bôi trơn cực cao và các đặc tính bao phủ được tối ưu hóa. Nó được kiến nghị sử dụng cho chi tiết nặng có hàm lượng chất rắn cao. Nó có thể sử dụng ở tỷ lệ pha loãng cao. Sản phẩm cũng ngăn chặn một phần chi tiết dính bên trong khuôn hoặc ở chày dập. Ramudo W 150 có thể được nhúng hoặc phun. Ramudo  W 150 rất kinh tế, bao phủ tốt cho khuôn nóng hoặc ấm. Lớp phủ tuyệt vời có nghĩa là tuổi thọ khuôn được kéo dài. 
Dầu rèn Ramudo W 150 có thể được sử dụng cho các quá trình rèn nặng, rèn trung bình hoặc rèn nhẹ. Chất bôi trơn này phù hợp cho cơ cấu cơ khí, thủy lực và ép di chuyển. Than chì graphite được sử dụng trong dầu rèn Ramudo W 150 là " than chì xay mịn tự nhiên đặc biệt “, tạo ra một phân bố kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mịn và có dòng chảy tự do để dễ dàng bơm và phun.
Nguyên liệu than chì graphite từ hãng GRAPHIT KROPFMUH, Đức
Những lợi ích của dầu rèn Ramudo W 150
- Đặc tính bôi trơn tuyệt vời
- Không tạo mảng bám 
- Không có kim loại nặng
- Không bắt lửa
- Không ăn mòn
- Không có Amoniac
- Không mùi
- Ít khói - khí không độc hại
- Độ bôi trơn cực cao

Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110

Giới thiệu dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110:
Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110 là chất bôi trơn than chì tức thời được trộn với dầu. Chất bôi trơn sẽ đáp ứng nhu cầu bôi trơn khuôn/dụng cụ và quá trình tạo hình kim loại nóng. Chất lượng cao và hình dạng hạt của tinh thể than chì thúc đẩy chất lượng bề mặt chi tiết gia công tốt, tuổi thọ dụng cụ và tăng năng suất. Sản phẩm được tối ưu hóa cho độ bôi trơn cao.
Sản phẩm này có thể được sử dụng để kéo tải nặng, trung bình hoặc nhẹ. Việc sử dụng máy ép cơ, thủy lực và chuyển tiếp được chấp nhận với chất bôi trơn này. Than chì được sử dụng trong dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110 là “than chì tự nhiên được nghiền đặc biệt" tạo ra sự phân bổ kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mỏng và chảy tự do để dễ bơm và phun.
Lợi ích của dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110:

Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110 có đặc tính bôi trơn tuyệt vời
Không tích tụ
Không có kim loại nặng
Không bắt lửa
Không ăn mòn
Không chứa amoniac
Ít khí không khói – không độc hại

Thông số kỹ thuật của dầu dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110:
Tính chất: Chất lỏng nhớt màu xám-đen
Mùi đặc trưng: (Dầu)
Kích thước hạt: d50 xấp xỉ. <2µm
Độ tinh khiết của than chì: >90% trong bột than chì
Quy cách đóng gòi, sử dụng và bảo quản dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110:
Pha loãng: sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng. Không pha loãng.
Đóng gói: Đóng gói trong thùng thép 200 lít và IBC 1000 lít.
Thời hạn sử dụng: Trong điều kiện đóng kín của nhà máy, thời hạn sử dụng là 12 tháng.
Bảo quản: Nên bảo quản ở nơi khô ráo và có sương giá. Đậy kín túi để ngăn ngừa ô nhiễm và phát thải bụi.
Xử lý: Tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) để biết thêm thông tin xử lý về Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite tức thì Ramudo L 110.

Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144

Giới thiệu dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144:
Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144 là chất bôi trơn gốc nước được sử dụng khi rèn nóng các bộ phận thép. Sản phẩm này là chất phân tán than chì gốc nước được thiết kế để rèn nóng một bộ phận thép với quy trình tối thiểu mà không gặp bất kỳ vấn đề nào về chất lượng. Ramudo W 144 tăng cường độ bôi trơn cao và đặc tính làm ướt được tối ưu hóa. Nó thường được khuyên dùng cho việc ép đùn các bộ phận phức tạp. Sản phẩm này còn ngăn ngừa phần dính vào bên trong khuôn hoặc vào chày. Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144 có thể ngập nước hoặc phun xịt. Sản phẩm tiết kiệm và phủ tốt khuôn nóng hoặc ấm. Lớp phủ tuyệt vời thường có nghĩa là tuổi thọ của khuôn được kéo dài.
Sản phẩm này có thể được sử dụng để kéo tải nặng, trung bình hoặc nhẹ. Việc sử dụng máy ép cơ, thủy lực và chuyển tiếp được chấp nhận với chất bôi trơn này. Than chì được sử dụng trong dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144 là “than chì tự nhiên được nghiền đặc biệt” tạo ra sự phân bổ kích thước hạt hẹp và chính xác. Sản phẩm mỏng và chảy tự do để dễ bơm và phun.
Lợi ích của dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144:

Dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144 có đặc tính bôi trơn tuyệt vời
Không tích tụ
Không có kim loại nặng
Không bắt lửa
Không ăn mòn
Không chứa amoniac
Ít khí không khói – không độc hại

Thông số kỹ thuật của dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144:
Tính chất: Chất lỏng nhớt màu xám-đen
Mùi đặc trưng: (Dầu)
Kích thước hạt: d50 xấp xỉ. <2µm
Độ tinh khiết của than chì: >90% trong bột than chì
pH: 10-12
Quy cách đóng gòi, sử dụng và bảo quản dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144:
Pha loãng: sản phẩm đã sẵn sàng để sử dụng. Không pha loãng.
Đóng gói: Đóng gói trong thùng thép 200 lít và IBC 1000 lít.
Thời hạn sử dụng: Trong điều kiện đóng kín của nhà máy, thời hạn sử dụng là 12 tháng.
Bảo quản: Nên bảo quản ở nơi khô ráo và có sương giá. Đậy kín túi để ngăn ngừa ô nhiễm và phát thải bụi.
Sử dụng: Tham khảo bảng dữ liệu an toàn vật liệu (MSDS) để biết thêm thông tin xử lý về dầu rèn nóng kim loại than chì graphite gốc nước Ramudo W 144.

Dầu rèn kim loại sản phẩm hỗ trợ quá trình rèn hữu ích

Việc rèn tạo các dụng cụ thiết bị từ kim loại đã được ra đời từ lâu, tuy nhiên để có được một sản phẩm hoàn hảo, bắt buộc phải có bí kíp nhất định. Đây cũng chính là lý do nhiều người lựa chọn dầu rèn kim loại tham gia vào quá trình rèn. Sản phẩm này có công dụng gì? đặc điểm và tính năng như thế nào? chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thông qua bài viết sau đây để biết thêm chi tiết.

dầu rèn kim loại

Đặc điểm của dầu rèn kim loại

Dầu rèn kim loại là một loại dầu tiện lợi trong vai trò quan trọng khi thực hiện rèn kim loại. Dầu rèn kim loại còn gọi là dầu dập nóng kim loại, dầu dập khuôn nóng kim loại, dầu dập định hình nóng kim loại. Nhiều nơi còn gọi là dầu tách khuôn rèn kim loại, dầu bôi trơn chống dính khuôn rèn, dầu tách khuôn dập nóng, dầu bôi trơn chống dính khuôn dập nóng.

Đặc tính bôi trơn tuyệt vời tiện lợi

Tất cả các dầu rèn kim loại đều sở hữu đặc tính bôi trơn tiện lợi và khả năng bôi trơn tuyệt vời. Tạo nên được bề mặt trơn dễ thực hiện rèn rũa và tạo hình cho dụng cụ thiết bị một cách tốt nhất.

Không tạo ra mảng bám

Đặc biệt khi sử dụng dầu rèn này chắc chắn quá trình thực hiện sẽ không tạo ra các mảng bám. Giúp ích cho quá trình rèn không bị ảnh hưởng nhiều bởi các bụi mùn xung quanh, làm giảm chất lượng dụng cụ.

Không chứa các kim loại nặng

Thành phần của sản phẩm hoàn toàn không chứa kim loại nặng. Vì thế của thể dùng dầu rèn trong việc rèn nhiều đồ dùng kim loại khác nhau không lo ảnh hưởng bởi các tạp chất khác.

Không bị bắt lửa khi thực hiện

dầu rèn kim loại giá tốt

Kim loại khi được mang ra khỏi lò nung thường có nhiệt lượng rất lớn. Nếu dầu rèn bắt lửa sẽ gây khó khăn cực kỳ lớn trong quá trình rèn. Vì vậy cơ sở sản xuất đã nghiên cứu các loại dầu rèn kim loại không bắt lửa dễ sử dụng.

Không độc hại và không có amoniac

Trong sản phẩm không chứa các loại chất độc hại, cũng như không chứa amoniac, nên an toàn hơn với thợ rèn.

Những loại dầu rèn kim loại tốt trên thị trường hiện nay?

- DẦU RÈN RAMUDO E 120

- DẦU RÈN KIM LOẠI RAMUDO L 110

- DẦU RÈN RAMUDO L 120

- DẦU RÈN KIM LOẠI RAMUDO L 135

- DẦU RÈN RAMUDO W 100

- DẦU RÈN KIM LOẠI RAMUDO W 100PT

- DẦU RÈN RAMUDO W 144

- DẦU RÈN KIM LOẠI RAMUDO W 149BC

- DẦU RÈN RAMUDO W 150

Những lý do nên mua dầu rèn kim loại 

Rèn kim loại là một trong những công việc vô cùng khó khăn, vì vậy cần rất nhiều tới sự hỗ trợ. Khi rèn kim loại thường ở nhiệt độ khá cao, nên có thể bám bụi bẩn dễ dàng. 

Vì vậy đối với những nơi thực hiện rèn kim loại nên sử dụng dầu rèn kim loại để đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Khi sử dụng dầu bôi trơn sẽ đáp ứng được nhu cầu bôi trơn cho khuôn và dụng cụ trong quá trình thực hiện gia công định hình kim loại.

Giúp ích tăng tuổi thọ công cụ và tăng năng suất sản xuất hiệu quả. Giúp người rèn tiết kiệm được công sức lao động, cho ra được những sản phẩm chất lượng cao.

Nơi nào bán dầu rèn kim loại chất lượng tốt nhất?

dầu rèn kim loại 1

Hiện trên thị trường có rất nhiều công ty cơ sở cung cấp dầu rèn kim loại. Tuy nhiên không phải địa chỉ nào cũng đảm bảo chất lượng dầu rèn kim loại tốt nhất. Nếu khách hàng có nhu cầu cần mua dầu rèn tốt nên liên hệ tới ABM Việt Nam để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.

Với một công ty chuyên cung cấp máy móc sản phẩm phục vụ cho việc sản xuất chế tạo máy móc, kim loại. Chắc chắn rằng sẽ mang đến cho khách hàng những sản phẩm thật sự hữu ích.

Chất lượng sản phẩm đạt chuẩn

Với việc là một công ty lớn mạnh trong việc cung cấp sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp, luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Các dòng sản phẩm đều được kiểm định một cách chặt chẽ trước khi đưa tới tay người tiêu dùng. Vì vậy mà dầu rèn kim loại cũng đạt chuẩn chất lượng kiểm định quốc tế. Giúp người tiêu dùng thoải mái yên tâm sử dụng hơn hẳn, các thành phần không chỉ không độc hại, mà còn khá thân thiện với người sử dụng.

Đa dạng hơn chất lượng sản phẩm

Hiểu được đặc thù khi rèn kim loại của mỗi thương hiệu là khác nhau. Nên ABM Việt Nam mang tới số lượng sản phẩm dầu rèn kim loại đa dạng, phù hợp với từng mục đích sử dụng của khách hàng. Các sản phẩm đều đảm bảo được các tiện ích mong muốn của khách hàng, mang đến chất lượng rèn tốt tiện lợi nhất. Chính vì vậy người tiêu dùng sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi lựa chọn loại sản phẩm phù hợp với quá trình chế tạo của công ty.

 

Đọc thêm

Hotline
zalo