Hotline

Danh mục sản phẩm

Phần mềm hệ thống quản lý nhà kho

Phần mềm hệ thống quản lý nhà kho WMS

Phần mềm hệ thống quản lý nhà kho WMS tích hợp có thể quản lý cả kho nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

Hệ thống này đảm bảo tất cả các quy trình của kho hàng.

Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng

Vị trí và kiểm soát hàng tồn kho.
Giảm thiểu sai sót.
Giảm chu kỳ giao hàng.

Thông tin thời gian thực

Trạng thái tồn kho.
Nhà khai thác trạng thái.
Nội địa hóa thiết bị trong bảo trì

Tăng năng suất

Giảm bớt công việc hành chính.
Tốc độ làm việc liên tục dựa trên các ưu tiên.
Tăng sức chứa kho.

 ABM Việt Nam chuyên cung cấp phần mềm hệ thống quản lý nhà kho và các phần mềm kết nối, kiểm tra, điều khiển, quản lý, tối ưu hóa sản xuất chất lượng cao.

 

Đọc thêm

Hotline
zalo