Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy in mực gia nhiệt TIJ

Máy in mực nhiệt Rottweil 4200 HP TIJ2.5

Máy in mực nhiệt Rottweil 4200 HP TIJ2.5 là máy in có độ phân giải cao với màn hình cảm ứng được phát triển dựa trên công nghệ in của HP, có tính năng in tin nhắn độ phân giải cao.
Máy in mực nhiệt Rottweil 4200 HP TIJ2.5 có thể in dữ liệu biến đổi bao gồm văn bản, số lô, dữ liệu ngày sản xuất và ngày hết hạn và hình ảnh, mã ca, ngày Julian, cơ sở dữ liệu, mã vạch, v.v.

Máy in mực nhiệt cầm tay Rottweil 4100 HP TIJ2.5

Máy in mực nhiệt cầm tay Rottweil 4100 HP TIJ2.5 là máy in có độ phân giải cao với màn hình cảm ứng được phát triển dựa trên công nghệ in của HP, có tính năng in tin nhắn độ phân giải cao.
Máy in mực nhiệt cầm tay Rottweil 4100 HP TIJ2.5 có thể in dữ liệu biến đổi bao gồm văn bản, số lô, dữ liệu ngày sản xuất và ngày hết hạn và hình ảnh, mã ca, ngày Julian, cơ sở dữ liệu, mã vạch, v.v.

Máy in mực gia nhiệt Rottweil 4060SA HP TIJ2.5

Máy in mực gia nhiệt Rottweil 4060SA HP TIJ2.5 là máy in độ phân giải cao thế hệ thứ ba với màn hình cảm ứng được phát triển trên HP TIJ 2.5 Tech, có tính năng in tin nhắn độ phân giải cao. Nó có thể điều khiển 1-4 đầu in. Nó có thể in dữ liệu biến đổi bao gồm văn bản, số lô, dữ liệu ngày sản xuất & hết hạn và hình ảnh, mã ca, ngày Julian, cơ sở dữ liệu, mã vạch, v.v. Nó có thể hỗ trợ tất cả các phông chữ bao gồm True Type. Những gì bạn chỉnh sửa và xem là những gì sẽ được in ra. Hỗ trợ nhiều loại ngôn ngữ khác nhau. Nội dung in không bị giới hạn về font chữ, kích thước, đường nét, đây là một bước đột phá đối với máy in truyền thống.

Máy in gia nhiệt mực Rottweil 4020EA HP TIJ 2.5

Máy in gia nhiệt mực Rottweil 4020EA HP TIJ 2.5 là máy in có độ phân giải cao với màn hình cảm ứng được phát triển dựa trên công nghệ in của HP, có tính năng in tin nhắn độ phân giải cao.
Máy in gia nhiệt mực Rottweil 4020EA HP TIJ 2.5có thể điều khiển 1-2 đầu in. Nó có thể in dữ liệu biến đổi bao gồm văn bản, số lô, dữ liệu ngày sản xuất & hết hạn và hình ảnh, mã ca, ngày Julian, cơ sở dữ liệu, mã vạch, v.v.

Máy in mực gia nhiệt TIJ

Đọc thêm

Hotline
zalo