Hotline

Danh mục sản phẩm

Tay máy nâng hạ cuộn, di chuyển, xoay, gá đặt cuộn

Tay máy nâng hạ cuộn, di chuyển cuộn, xoay cuộn, gá đặt cuộn

Hàng trăm Tay máy nâng hạ cuộn, di chuyển cuộn, xoay cuộn, gá đặt cuộn của Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam được sử dụng trong các ngành công nghiệp tốt nhất trên thế giới để kẹp và xử lý cuộn, xoay cuộn, gá đặt cuộn.
Chúng tôi coi an toàn là vấn đề quan trọng hàng đầu và là thành phần cơ bản chung cho tất cả các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn UNI EN và tuân thủ các chỉ thị của EC Atex cũng như với tất cả các hướng dẫn và nhãn hiệu an toàn. Phân tích chức năng, thiết kế, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật khác nhau có sẵn, mô phỏng và tạo nguyên mẫu là tất cả các giai đoạn trong quy trình sản xuất mà Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng, với các kiểm soát và đánh giá liên tục trong quá trình phát triển dự án.

Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam chuyên cung cấp Tay máy nâng hạ cuộn, di chuyển, xoay, gá đặt cuộn và các táy máy nâng hạ công nghiệp khác

Đọc thêm

Hotline
zalo