Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy bay không người lái trong xây dựng - UAV Drone

Máy bay không người lái trong kiểm tra, giám sát tòa nhà, công trường

ABM Việt Nam chuyên cung cấp máy bay không người lái trong kiểm tra, giám sát tòa nhà, công trường và các Thiết bị bay không người lái UAV Drone  chất lượng cao trên cả nước.
Máy bay không người lái trong kiểm tra, giám sát tòa nhà, công trường:
    Kiểm tra địa điểm xây dựng, tòa nhà và kết cấu hoàn toàn an toàn.
    Kiểm tra tòa nhà: phát hiện sự ăn mòn, tổn thất nhiệt, rò rỉ…
    Kiểm tra đường ống, hầm và đường bộ

Máy bay không người lái giám sát công trường xây dựng

ABM Việt Nam chuyên cung cấp máy bay không người lái giám sát công trường xây dựng, phun phân bón, phun hóa chất và các Thiết bị bay không người lái UAV Drone  chất lượng cao trên cả nước.
Máy bay không người lái giám sát công trường xây dựng: giám sát các địa điểm một cách nhanh chóng và an toàn cũng như đảm bảo hiệu quả tính bảo mật cho các địa điểm của bạn.
    Giám sát tiến độ
    Bảo mật công trường

Máy bay không người lái vệ sinh mái, vệ sinh bề mặt

ABM Việt Nam chuyên cung cấp máy bay không người lái vệ sinh mái, vệ sinh bề mặt và các Thiết bị bay không người lái UAV Drone  chất lượng cao trên cả nước.
Máy bay không người lái vệ sinh mái, vệ sinh bề mặt:
    Làm sạch mái hoặc bề mặt nhanh chóng và an toàn bằng máy bay không người lái phun.
    Làm sạch mái và bề mặt trên không
 

Máy bay không người lái nâng và vận chuyển thiết bị công trình

ABM Việt Nam chuyên cung cấp máy bay không người lái nâng và vận chuyển thiết bị công trình và các Thiết bị bay không người lái UAV Drone  chất lượng cao trên cả nước.
Máy bay không người lái nâng và vận chuyển thiết bị công trình: Nâng cấp và vận chuyển thiết bị trang web của bạn một cách nhanh chóng và an toàn bằng máy bay không người lái

Máy bay không người lái trong xây dựng - UAV Drone

Đọc thêm

Hotline
zalo