Hotline

Danh mục sản phẩm

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống lấy hàng - Picking system

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống lấy hàng - Picking system. Hệ thống lấy hàng hay còn gọi là hệ thống soạn hàng là một quy trình quan trọng trong hoạt động của nhà kho thông minh. Quy trình thực hiện việc lấy đúng mặt hàng và đủ số lượng theo yêu cầu.

Hệ thống lấy hàng - Picking system, có các loại cơ bản sau:

Hệ thống lấy hàng Pick-to-Light, DPS - Digital Picking System

Hệ thống lấy hàng SPS - Smart Picking System

Hệ thống DAS- Digital Assortment System

Hệ thống lấy hàng GTP - Goods to Person

Lấy hàng bằng robot – Robot Picking.

Hệ thống khung chữ A – A Frame.

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo