Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy tách chồng cho bao bì, tấm, giấy tờ

Máy tách chồng dạng ma sát cho bao bì, tờ, tấm giấy

Máy tách chồng dạng ma sát cho bao bì, tấm giấy, tờ bìa, tagname, toa thuốc, bìa thư, tờ giấy … cấp sản phẩm ở tốc độ cao với chất lượng căn chỉnh tốt. Máy có khả năng cung cấp các sản phẩm phẳng và nhiều độ dày vào quy trình sản xuất bao gồm hệ thống máy in phun, luôn ở tốc độ cao với chất lượng căn chỉnh đặc biệt.
Điều chỉnh dễ dàng và ít công cụ

Có tính năng thiết lập nhanh chóng và ít công cụ, chuẩn bị nhanh chóng và bảo trì dễ dàng.
Điều chỉnh hướng dẫn bên không có công cụ được cấp bằng sáng chế.
Các đai nạp có thể thay thế được với điều chỉnh không cần dụng cụ.
Thanh hỗ trợ sản phẩm có thể điều chỉnh.
Dấu phân cách có thể di chuyển.
Các hướng dẫn mở rộng xuyên suốt qua khay nạp để giữ sản phẩm thẳng hàng.

 ABM Việt Nam chuyên cung cấp máy tách chồng cho bao bì, tấm, giấy tờ và các máy hỗ trợ cho dây chuyền đóng gói chất lượng cao.

Đọc thêm

Hotline
zalo