Hotline

Danh mục sản phẩm

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Xe chuyển hàng theo đường ray RGV

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống phương tiện chuyển hàng theo đường ray RTV (Rail Transfer Vehicle) được thiết kế nhằm vận chuyển hàng xuất ra hay nhập vào hệ thống AS/RS. Hệ thống chính bao gồm ray dẫn và các xe chuyển hàng theo đường ray RGV (Rail Guided Vehicle).

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo