Hotline

Danh mục sản phẩm

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Phương tiện vận chuyển - Transportation

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống băng tải

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống băng tải đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển sản phẩm. Băng tải cho phép vận chuyển nhanh, linh hoạt và hiệu quả.
Các loại băng tải phổ biến:
Băng tải con lăn (tự do, có dẫn động, có tích lũy, băng tải cong, băng tải thẳng, băng tải hợp dòng)
Băng tải đai (thẳng, cong, nghiêng)

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Xe tự hành vận chuyển hàng AGV

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Xe tự hành vận chuyển hàng AGV (Automatic Guided Vehicle) tự động vận chuyển hàng hóa một cách linh hoạt, an toàn, và phối hợp nhịp nhàng với các thiết bị xung quanh.
Xe tự hành vận chuyển hàng AGV được ứng dụng trong các công việc:
Cung cấp, sắp xếp linh kiện tại khu vực kho và sản xuất.
Chuyển hàng giữa các trạm sản xuất .
Phân phối, cung ứng sản phẩm, đặc biệt trong bán buôn.
Cung cấp, sắp xếp trong các lĩnh vực đặc biệt như bệnh viện, siêu thị, văn phòng …
Tùy theo tác vụ thực hiện, máy có thể tích hợp phần di chuyển sản phẩm với băng tải xích, băng tải con lăn, cánh tay, hệ thống kéo, hệ thống nâng hạ, …

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống phương tiện chuyển hàng theo đường ray RTV

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống phương tiện chuyển hàng theo đường ray RTV (Rail Transfer Vehicle) được thiết kế nhằm vận chuyển hàng xuất ra hay nhập vào hệ thống AS/RS. Hệ thống chính bao gồm ray dẫn và các xe chuyển hàng theo đường ray RGV (Rail Guided Vehicle).

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Xe chuyển hàng theo đường ray RGV

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống phương tiện chuyển hàng theo đường ray RTV (Rail Transfer Vehicle) được thiết kế nhằm vận chuyển hàng xuất ra hay nhập vào hệ thống AS/RS. Hệ thống chính bao gồm ray dẫn và các xe chuyển hàng theo đường ray RGV (Rail Guided Vehicle).

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Cần cẩu vận chuyển nâng hạ xếp hàng SC Stacker Crane

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Cần cẩu vận chuyển nâng hạ xếp hàng SC Stacker Crane. Loại cẩu này cấu trúc gồm một khung có chân đế gắn vào bánh lăn trên ray và một xe điện con di chuyển dọc khung dầm. Có khả năng chuyên chở sản phẩm với khối lượng lớn, vươn cao, di chuyển rộng và nhanh.
Hotline
zalo