Hotline

Danh mục sản phẩm

Dây chuyền chiết rót sơn

Dây chuyền chiết rót sơn phù hợp cho việc chiết rót sơn nước các loại, chất tạo màu, thuốc nhuộm, mực, chất kết dính, chất đóng rắn, chất lưu hóa, dung môi hữu cơ …có thể chiết vào hộp, lon, hũ, chai, can, bình, thùng, xô, thùng phuy, thùng nhựa.

Dây chuyền chiết rót sơn nước đáp ứng tốt các tiêu chuẩn trong ngành sơn và phù hợp cho việc chiết rót chất lỏng có độ nhớt từ thấp đến cao.

Dây chuyền chiết rót sơn nước có thể phân ra làm nhiều loại, tùy theo thể tích chiết rót và loại bình chứa:

Chiết 1 lít – 5 lít (1 kg – 5kg) vào hộp, lon, hũ, chai, can, bình, thùng, xô.

Chiết 5 lít – 25 lít (5 kg – 25kg) vào can, thùng, xô.

Chiết 10 lít – 50 lít (10 kg – 50kg) vào can, thùng, xô.

Chiết 100 lít (100 kg) vào thùng phuy, thùng nhựa, bồn bể, IBC

Dây chuyền chiết rót sơn nước tùy theo nhu cầu thực tế có thể bao gồm tất cả hoặc một số máy phù hợp trong các máy sau:

Máy sắp xếp và dựng đứng chai, cấp chai tự động

Hoặc máy cấp can, thùng, xô, thùng phuy, bồn bể, IBC

Máy chiết rót

Máy cấp nắp tự động

Máy đóng nắp

Máy cân kiểm tra trọng lượng

Máy seal màng nhôm

Máy kiểm tra màng seal nhôm

Máy dán nhãn decal – Máy dán nhãn hồ keo – Máy dán nhãn hồ keo - Máy phóng nhãn

Máy in date

Máy bọc màng co chai – Máy bọc màng co lốc

Máy mở thùng carton, dán đáy thùng carton

Máy đóng thùng carton

Máy gấp nắp, dán nắp thùng carton

Máy đai thùng carton

Máy cấp pallet tự động

Máy, robot chất thùng carton lên pallet - Máy, robot chất can, thùng, xô, thùng phuy lên pallet

Máy đai pallet

Máy quấn màng pallet

Các có thể tích hợp thêm các tính năng đặc biệt như cân phản hồi tự động, tủ điện chống cháy nổ, bộ lọc …

Dây chuyền chiết rót sơn có các thông số cơ bản sau:

Chiết 1 lít – 5 lít (1 kg – 5kg) vào hộp, lon, hũ, chai, can, bình, thùng, xô;tốc độ 800 – 12,000 hộp/giờ

Chiết 5 lít – 25 lít (5 kg – 25kg) vào can, thùng, xô; tốc độ 300 – 600 thùng/giờ

Chiết 10 lít – 50 lít (10 kg – 50kg) vào can, thùng, xô; tốc độ 600 – 3,000 thùng/giờ

Chiết 100 lít (100 kg) vào thùng phuy, thùng nhựa, bồn bể, IBC; tốc độ 100 phuy/giờ

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo