Hotline

Danh mục sản phẩm

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống phân loại - Sorter

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống phân loại – Sorter. Hệ thống phân loại sản phẩm với tốc độ nhanh, chính xác, an toàn. Hệ thống thường được kết hợp bởi băng tải, cơ cấu chuyển hướng, các cảm biến và hệ điều khiển.

Hệ thống phân loại – Sorter, thường có các loại cơ bản sau:

Chuyển hướng bề mặt – Slide shoe sorter

Chuyển hướng băng tải cắt ngang – Cross belt sorter

 

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo