Hotline

Danh mục sản phẩm

Tay máy nâng hạ dùng móc treo

Tay máy nâng hạ dùng móc treo hay còn gọi là thiết bị nâng hạ dùng móc treo

Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam coi an toàn là vấn đề quan trọng hàng đầu và là thành phần cơ bản chung cho tất cả các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn UNI EN và tuân thủ các chỉ thị EC Atex cũng như với tất cả các hướng dẫn và nhãn hiệu an toàn. Phân tích chức năng, thiết kế, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật khác nhau có sẵn, mô phỏng và tạo nguyên mẫu là tất cả các giai đoạn trong quy trình sản xuất mà Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng, với các kiểm soát và đánh giá liên tục trong quá trình phát triển dự án.

Tay máy nâng hạ dùng móc treo hay còn gọi là thiết bị nâng hạ dùng móc treo với móc treo có thể hoán đổi cho các cọc

Tay máy nâng hạ dùng móc treo là loại dây đôi, gắn cột, gắn móc để xử lý các thùng có hình dạng và trọng lượng khác nhau.

Việc kẹp các thùng khác nhau có được là nhờ vào việc thay thế nhanh chóng đầu kẹp (có thể hoán đổi cho nhau).

Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam coi an toàn là vấn đề quan trọng hàng đầu và là thành phần cơ bản chung cho tất cả các sản phẩm mà chúng tôi sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn UNI EN và tuân thủ các chỉ thị EC Atex cũng như với tất cả các hướng dẫn và nhãn hiệu an toàn. Phân tích chức năng, thiết kế, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật khác nhau có sẵn, mô phỏng và tạo nguyên mẫu là tất cả các giai đoạn trong quy trình sản xuất mà Công ty TNHH Công nghệ ABM Việt Nam thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với khách hàng, với các kiểm soát và đánh giá liên tục trong quá trình phát triển dự án.

Tay máy nâng hạ dùng móc treo áp dụng trong ngành sản xuất sơn, thùng,v.v.. các vật dụng có thể dùng móc treo để nâng hạ.

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo