Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy EDM CNC - Máy bắn điện EDM - Máy xung điện EDM - Máy gia công tia lửa điện

Máy xung điện EDM CNC - Máy bắn điện EDM CNC - Máy EDM - Máy gia công tia lửa điện CNC65

ABM Việt Nam chuyên cung cấp Máy xung điện EDM CNC - Máy bắn điện EDM CNC - Máy EDM - Máy gia công tia lửa điện CNC65, Máy gia công tia lửa điện, máy edm, máy bắn tia lửa điện, máy xung điện edm, gia công tia lửa điện, máy bắn điện edm, máy cắt dây edm, gia công bằng tia lửa điện, máy xung điện edm cũ, gia công edm, máy bắn lỗ edm, Máy khoan lỗ EDM CNC, Máy bắn lỗ EDM CNC, Máy Đục Lỗ EDM CNC, Máy Cắt Dây EDM CNC Tải Trọng Lớn, Kích Thước Lớn, Máy Cắt Dây EDM CNC, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ 30 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-45 độ 90 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-30 độ - 60 độ, Máy cắt dây EDM CNC Servo motor độ chính xác cao chất lượng cao trên cả nước
 
1. Máy gia công tia lửa điện có trục dẫn hướng L/M và ốc vít bi đôi
2. Trục dẫn hướng con lăn L/M
3. Máy edm giúp cải thiện gờ, gân của quá trình bằng tia điện cực grafit
4. Bảng điều khiển máy xung điện edm thì dùng loại màn hình cảm ứng.
5. Ổn định gờ, gân và vòi bắn tia điện trong quá trình sử dụng.
6. Máy gia công bằng tia lửa điện cho phép làm sạch chip bằng tốc độ cao
7. Thiết kế bể thả (Đối với EDM hai đầu, chỉ có cửa trước trượt tự động)
8. Sừ dụng động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục (X, Y, Z)
9. Khuôn đúc đặc biệt để tăng cường độ bền
10. Sử dụng hệ thống wooshinetech cho bộ điều khiển

Máy bắn điện EDM CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy xung điện EDM CNC - Máy EDM CNC85

ABM Việt Nam chuyên cung cấp   Máy bắn điện EDM CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy xung điện EDM CNC - Máy EDM  CNC85, Máy gia công tia lửa điện, máy edm, máy bắn tia lửa điện, máy xung điện edm, gia công tia lửa điện, máy bắn điện edm, máy cắt dây edm, gia công bằng tia lửa điện, máy xung điện edm cũ, gia công edm, máy bắn lỗ edm, Máy khoan lỗ EDM CNC, Máy bắn lỗ EDM CNC, Máy Đục Lỗ EDM CNC, Máy Cắt Dây EDM CNC Tải Trọng Lớn, Kích Thước Lớn, Máy Cắt Dây EDM CNC, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ 30 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-45 độ 90 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-30 độ - 60 độ, Máy cắt dây EDM CNC Servo motor độ chính xác cao chất lượng cao trên cả nước
 
1. Máy gia công tia lửa điện có trục dẫn hướng L/M và ốc vít bi đôi
2. Trục dẫn hướng con lăn L/M
3. Máy edm giúp cải thiện gờ, gân của quá trình bằng tia điện cực grafit
4. Bảng điều khiển máy xung điện edm thì dùng loại màn hình cảm ứng.
5. Ổn định gờ, gân và vòi bắn tia điện trong quá trình sử dụng.
6. Máy gia công bằng tia lửa điện cho phép làm sạch chip bằng tốc độ cao
7. Thiết kế bể thả (Đối với EDM hai đầu, chỉ có cửa trước trượt tự động)
8. Sừ dụng động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục (X, Y, Z)
9. Khuôn đúc đặc biệt để tăng cường độ bền
10. Sử dụng hệ thống wooshinetech cho bộ điều khiển

Máy EDM CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy bắn điện EDM - Máy xung điện EDM CNC107

ABM Việt Nam chuyên cung cấp  Máy EDM CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy bắn điện EDM - Máy xung điện EDM CNC107, Máy gia công tia lửa điện, máy edm, máy bắn tia lửa điện, máy xung điện edm, gia công tia lửa điện, máy bắn điện edm, máy cắt dây edm, gia công bằng tia lửa điện, máy xung điện edm cũ, gia công edm, máy bắn lỗ edm, Máy khoan lỗ EDM CNC, Máy bắn lỗ EDM CNC, Máy Đục Lỗ EDM CNC, Máy Cắt Dây EDM CNC Tải Trọng Lớn, Kích Thước Lớn, Máy Cắt Dây EDM CNC, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ 30 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-45 độ 90 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-30 độ - 60 độ, Máy cắt dây EDM CNC Servo motor độ chính xác cao chất lượng cao trên cả nước
 
1. Máy gia công tia lửa điện có trục dẫn hướng L/M và ốc vít bi đôi
2. Trục dẫn hướng con lăn L/M
3. Máy edm giúp cải thiện gờ, gân của quá trình bằng tia điện cực grafit
4. Bảng điều khiển máy xung điện edm thì dùng loại màn hình cảm ứng.
5. Ổn định gờ, gân và vòi bắn tia điện trong quá trình sử dụng.
6. Máy gia công bằng tia lửa điện cho phép làm sạch chip bằng tốc độ cao
7. Thiết kế bể thả (Đối với EDM hai đầu, chỉ có cửa trước trượt tự động)
8. Sừ dụng động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục (X, Y, Z)
9. Khuôn đúc đặc biệt để tăng cường độ bền
10. Sử dụng hệ thống wooshinetech cho bộ điều khiển

Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy bắn điện EDM CNC - Máy EDM - Máy xung điện EDM CNC 157-2H

ABM Việt Nam chuyên cung cấp Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy bắn điện EDM CNC - Máy EDM - Máy xung điện EDM CNC 157-2H, Máy gia công tia lửa điện, máy edm, máy bắn tia lửa điện, máy xung điện edm, gia công tia lửa điện, máy bắn điện edm, máy cắt dây edm, gia công bằng tia lửa điện, máy xung điện edm cũ, gia công edm, máy bắn lỗ edm, Máy khoan lỗ EDM CNC, Máy bắn lỗ EDM CNC, Máy Đục Lỗ EDM CNC, Máy Cắt Dây EDM CNC Tải Trọng Lớn, Kích Thước Lớn, Máy Cắt Dây EDM CNC, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ 30 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-45 độ 90 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-30 độ - 60 độ, Máy cắt dây EDM CNC Servo motor độ chính xác cao chất lượng cao trên cả nước
 
1. Máy gia công tia lửa điện có trục dẫn hướng L/M và ốc vít bi đôi
2. Trục dẫn hướng con lăn L/M
3. Máy edm giúp cải thiện gờ, gân của quá trình bằng tia điện cực grafit
4. Bảng điều khiển máy xung điện edm thì dùng loại màn hình cảm ứng.
5. Ổn định gờ, gân và vòi bắn tia điện trong quá trình sử dụng.
6. Máy gia công bằng tia lửa điện cho phép làm sạch chip bằng tốc độ cao
7. Thiết kế bể thả (Đối với EDM hai đầu, chỉ có cửa trước trượt tự động)
8. Sừ dụng động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục (X, Y, Z)
9. Khuôn đúc đặc biệt để tăng cường độ bền
10. Sử dụng hệ thống wooshinetech cho bộ điều khiển

Máy xung điện EDM CNC - Máy EDM CNC - Máy bắn điện EDM CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC2510-2H

ABM Việt Nam chuyên cung cấp Máy xung điện EDM CNC - Máy EDM CNC  - Máy bắn điện EDM CNC - Máy gia công tia lửa điện CNC2510-2H, Máy gia công tia lửa điện, máy edm, máy bắn tia lửa điện, máy xung điện edm, gia công tia lửa điện, máy bắn điện edm, máy cắt dây edm, gia công bằng tia lửa điện, máy xung điện edm cũ, gia công edm, máy bắn lỗ edm, Máy khoan lỗ EDM CNC, Máy bắn lỗ EDM CNC, Máy Đục Lỗ EDM CNC, Máy Cắt Dây EDM CNC Tải Trọng Lớn, Kích Thước Lớn, Máy Cắt Dây EDM CNC, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ 30 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-45 độ 90 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-30 độ - 60 độ, Máy cắt dây EDM CNC Servo motor độ chính xác cao chất lượng cao trên cả nước
 
1. Máy gia công tia lửa điện có trục dẫn hướng L/M và ốc vít bi đôi
2. Trục dẫn hướng con lăn L/M
3. Máy edm giúp cải thiện gờ, gân của quá trình bằng tia điện cực grafit
4. Bảng điều khiển máy xung điện edm thì dùng loại màn hình cảm ứng.
5. Ổn định gờ, gân và vòi bắn tia điện trong quá trình sử dụng.
6. Máy gia công bằng tia lửa điện cho phép làm sạch chip bằng tốc độ cao
7. Thiết kế bể thả (Đối với EDM hai đầu, chỉ có cửa trước trượt tự động)
8. Sừ dụng động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục (X, Y, Z)
9. Khuôn đúc đặc biệt để tăng cường độ bền
10. Sử dụng hệ thống wooshinetech cho bộ điều khiển

Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy bắn điện EDM CNC - Máy EDM - Máy xung điện EDM CNC227-2H

ABM Việt Nam chuyên cung cấp  Máy gia công tia lửa điện CNC - Máy bắn điện EDM CNC - Máy EDM - Máy xung điện EDM CNC227-2H, Máy gia công tia lửa điện, máy edm, máy bắn tia lửa điện, máy xung điện edm, gia công tia lửa điện, máy bắn điện edm, máy cắt dây edm, gia công bằng tia lửa điện, máy xung điện edm cũ, gia công edm, máy bắn lỗ edm, Máy khoan lỗ EDM CNC, Máy bắn lỗ EDM CNC, Máy Đục Lỗ EDM CNC, Máy Cắt Dây EDM CNC Tải Trọng Lớn, Kích Thước Lớn, Máy Cắt Dây EDM CNC, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ 30 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-45 độ 90 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-30 độ - 60 độ, Máy cắt dây EDM CNC Servo motor độ chính xác cao chất lượng cao trên cả nước
 
1. Máy gia công tia lửa điện có trục dẫn hướng L/M và ốc vít bi đôi
2. Trục dẫn hướng con lăn L/M
3. Máy edm giúp cải thiện gờ, gân của quá trình bằng tia điện cực grafit
4. Bảng điều khiển máy xung điện edm thì dùng loại màn hình cảm ứng.
5. Ổn định gờ, gân và vòi bắn tia điện trong quá trình sử dụng.
6. Máy gia công bằng tia lửa điện cho phép làm sạch chip bằng tốc độ cao
7. Thiết kế bể thả (Đối với EDM hai đầu, chỉ có cửa trước trượt tự động)
8. Sừ dụng động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục (X, Y, Z)
9. Khuôn đúc đặc biệt để tăng cường độ bền
10. Sử dụng hệ thống wooshinetech cho bộ điều khiển

Máy EDM CNC - Máy bắn điện EDM - Máy xung điện EDM - Máy gia công tia lửa điện CNC43

ABM Việt Nam chuyên cung cấp  Máy EDM CNC - Máy bắn điện EDM - Máy xung điện EDM - Máy gia công tia lửa điện CNC43, Máy gia công tia lửa điện, máy edm, máy bắn tia lửa điện, máy xung điện edm, gia công tia lửa điện, máy bắn điện edm, máy cắt dây edm, gia công bằng tia lửa điện, máy xung điện edm cũ, gia công edm, máy bắn lỗ edm, Máy khoan lỗ EDM CNC, Máy bắn lỗ EDM CNC, Máy Đục Lỗ EDM CNC, Máy Cắt Dây EDM CNC Tải Trọng Lớn, Kích Thước Lớn, Máy Cắt Dây EDM CNC, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-15 độ 30 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-45 độ 90 độ, Máy cắt dây EDM CNC nghiêng +-30 độ - 60 độ, Máy cắt dây EDM CNC Servo motor độ chính xác cao chất lượng cao trên cả nước
 
1. Máy gia công tia lửa điện có trục dẫn hướng L/M và ốc vít bi đôi
2. Trục dẫn hướng con lăn L/M
3. Máy edm giúp cải thiện gờ, gân của quá trình bằng tia điện cực grafit
4. Bảng điều khiển máy xung điện edm thì dùng loại màn hình cảm ứng.
5. Ổn định gờ, gân và vòi bắn tia điện trong quá trình sử dụng.
6. Máy gia công bằng tia lửa điện cho phép làm sạch chip bằng tốc độ cao
7. Thiết kế bể thả (Đối với EDM hai đầu, chỉ có cửa trước trượt tự động)
8. Sừ dụng động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục (X, Y, Z)
9. Khuôn đúc đặc biệt để tăng cường độ bền
10. Sử dụng hệ thống wooshinetech cho bộ điều khiển

Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian gia công tối đa.

Bài viết sẽ giúp bạn tìm hiểu tổng quan về công nghệ EDM CNC, các vấn đề liên quan đến gia công cắt dây tia lửa điện. Đồng thời mời bạn cùng tham khảo các mẫu thiết bị được ưa chuộng số 1 hiện nay.

Máy EDM CNC gia công tia lửa điện là sản phẩm như thế nào?

 

Máy bắn điện EDM CNC65

Máy bắn điện EDM CNC65

Gia công bằng tia lửa điện là phương pháp sử dụng điện cực làm bằng một dây mảnh, liên tục được cuốn chạy theo đường định trước.

Từ khi kỹ thuật CNC ra đời và ứng dụng rộng rãi, máy gia công tia lửa điện có điện cực cắt thay thế dạng định hình là dây kim loại. Đây được gọi là máy EDM bằng dây, hay còn gọi là máy cắt dây tia lửa điện.

Cấu tạo hệ thống EDM gồm hai thành phần quan trọng nhất là kết cấu máy và hệ thống phóng điện. Trong đó, điện cực giữ vai trò là dao, di chuyển tới bề mặt cần gia công, tạo ra vùng ăn mòn. Sau đó tiến hành sao chép hình dạng của dụng cụ một cách chính xác nhất.

Mặt khác, năng lượng sản sinh từ xung điện có tần số cao sẽ tạo ra hàng loạt tia lửa giữa điện cực và bề mặt chi tiết. Thông qua quá trình nóng chảy và hóa hơi của vật liệu làm bóc tách kim loại.

Phân loại máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện

Ngày này, trải qua nhiều cuộc cách mạng về máy EDM CNC, máy móc được thiết kế hoàn chỉnh. Quá trình vận hành hiện đại, hỗ trợ điều khiển theo chương trình số.

- Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện CNC65

- Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện CNC85

Máy EDM CNC CNC85

Máy EDM CNC CNC85

- Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện CNC107    

- Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện CNC157-2H

- Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện CNC2510-2H 

- Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện CNC227-2H

- Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện CNC43.

Tùy vào mục đích, vật liệu gia công để bạn loại máy phù hợp trong số các mẫu sản phẩm kể trên.

Tại sao nên dùng máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện

Máy xung điện EDM CNC2510-2H

Máy xung điện EDM CNC2510-2H

Tự động hóa dây chuyền

Sản phẩm từ công nghệ thông minh, việc điều khiển dễ dàng nhờ được tích hợp điều khiển số. Do đó, thiết bị hoàn toàn có thể làm việc tự động, góp phần tạo nên dây chuyền sản xuất mang tính hiện đại, chuyên biệt.

Tính chuẩn xác

Thiết kế bể thả, máy có trục dẫn hướng L/M, sử dụng ốc vít bi đôi, trục dẫn hướng con lăn L/M. So với các phương pháp cắt CNC khác, máy gia công tia lửa điện có khả năng tạo ra sản phẩm có độ chính xác cực kỳ cao. 

Thiết bị EDM hạn chế gờ, gân nhờ vào tia điện cực grafit. Trang bị động cơ servo Yaskawa cho tất cả 3 trục, hoạt động ổn định.

Tiết kiệm chi phí

Sử dụng máy móc thay thế cho sức người, giúp tiết kiệm chi phí, mà vẫn đảm bảo tính hiệu quả cao, 100% sản phẩm đồng bộ, chuẩn xác. Đồng thời rút ngắn thời gian làm việc. Thiết bị có thể làm việc liên tục, không giảm sút hiệu suất cũng như năng suất.

Ứng dụng đa dạng

Công nghệ gia công máy bắn điện EDM đang được triển khai áp dụng rộng rãi tại Việt Nam. Nó không chỉ tăng năng suất năng động, lại đáp ứng nhu cầu làm việc với tần suất, cường độ lớn trong lĩnh vực công nghiệp. Ứng dụng trên nhiều dạng bề mặt khác nhau như:

+ Cắt đường biên dạng phức tạp 

+ Cắt các mặt 3D kiểu dáng đặc biệt như khối elip, khối xoắn ốc, parabol

+ Gia công vật liệu siêu cứng 

Mua ở đâu máy EDM CNC gia công tia lửa điện ở đâu

Lời khuyên cho những bạn đang cần mua máy EDM CNC đó là đừng nghe theo quảng cáo về những chiếc máy siêu rẻ. Đó có thể là những máy cắt dây EDM CNC không rõ nguồn gốc, chưa được kiểm tra chất lượng, đa phần hàng nhập từ Trung Quốc hoặc Đài Loan. 

Nếu muốn máy được lâu bền, bạn nên lựa chọn đơn vị ABM Việt Nam. 100% hàng chính hãng, đầy đủ giấy tờ, giá cả hợp lý, chất lượng hơn rất nhiều. Mọi thông tin về Máy EDM CNC – máy bắn điện EDM – máy xung điện EDM – máy gia công tia lửa điện, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Đọc thêm

Hotline
zalo