Hotline

Danh mục sản phẩm

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Hệ thống quản lý nhà kho - WMS

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động – Hệ thống quản lý nhà kho – WMS - Warehouse Management System – là một ứng dụng phần mềm được thiết kế để hỗ trợ và tối ưu hóa hoạt động chức năng và quản lý nhà kho. Hệ thống quản lý nhà kho thực thi các công việc hàng ngày như lên kế hoạch, tổ chức, phân bố, chỉ đạo, giám sát, điều khiển các nguồn lực hiện có, để di chuyển và lưu kho các sản phẩm vào và ra khỏi kho.

Hệ thống quản lý nhà kho – WMS bao gồm nhiều hệ thống cấp nhỏ hơn tạo thành, như IMS: Inventory Management System, SMS: Sorting Management System, ECS: Equipment Control System, WCS: Warehouse Control System - Hệ thống giám sát, điều khiển nhà kho… Các phần mềm này còn được gọi chung là Hệ thống dữ liệu Logistics - Logistics Data System.

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo