Hotline

Danh mục sản phẩm

Phần mềm kiểm tra, theo dõi, truy vấn track & trace

Phần mềm kiểm tra, theo dõi, truy vấn track & trace trong chuỗi cung ứng supply chain

Phần mềm kiểm tra, theo dõi, truy vấn track & trace trong chuỗi cung ứng supply chain là phần mềm để truy xuất nguồn gốc cá nhân của chuỗi cung ứng. Phần mềm cung cấp cho mỗi sản phẩm một số sê-ri duy nhất, cho phép sản phẩm được xác nhận tại một hoặc nhiều điểm của chuỗi cung ứng, do đó tuân thủ FMD (Chỉ thị 2011/62 / EU3).
Đặc trưng:

Tuần tự hóa tốc độ cao
Chu kỳ in-xác minh-loại bỏ: chỉ những sản phẩm được đánh dấu thích hợp mới được ghi lại, với nội dung và thông số chất lượng đã chỉ định.
Số sê-ri thu được: sử dụng lược đồ tạo và nhập tệp
Chế độ tuần tự hóa từ dưới lên / từ trên xuống
Sản xuất tuần tự xuất khẩu.

 ABM Việt Nam chuyên cung cấp phần mềm kiểm tra, theo dõi, truy vấn track & trace và các phần mềm kết nối, kiểm tra, điều khiển, quản lý, tối ưu hóa sản xuất chất lượng cao.

 

Đọc thêm

Hotline
zalo