Hotline

NỒI NẤU TIỆT TRÙNG - NỒI NẤU THANH TRÙNG - NỒI HẤP TIỆT TRÙNG - RETORT CHO THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG

Tìm hiều về nồi nấu thanh trùng dạng khí, hơi nước - nồi hấp tiệt trùng dạng khí, hơi nước Quá trình hơi nước là một quá trình quá áp, giống như ...
Tìm hiều về nồi nấu thanh trùng dạng ngập nước - nồi hấp tiệt trùng dạng ngập nước Quy trình ngâm trong nước là phương pháp tiệt trùng sản phẩm ...
Tìm hiều về nồi nấu thanh trùng dạng phun nước - nồi hấp tiệt trùng dạng phun nước Quá trình phun nước cũng là một quá trình tăng áp, giống như ngâm ...
Tìm hiều về nồi nấu thanh trùng dạng hơi nước - nồi hấp tiệt trùng dạng hơi nước Quy trình bão hòa hơi nước là phương pháp tiệt trùng trong thùng chứa ...
icon zalo