Hotline

Danh mục sản phẩm

Phần mềm hệ thống quản lý nhà kho WMS

Phần mềm hệ thống quản lý nhà kho WMS tích hợp có thể quản lý cả kho nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm.

  • Hệ thống này đảm bảo tất cả các quy trình của kho hàng.

Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng

  • Vị trí và kiểm soát hàng tồn kho.
  • Giảm thiểu sai sót.
  • Giảm chu kỳ giao hàng.

Thông tin thời gian thực

  • Trạng thái tồn kho.
  • Nhà khai thác trạng thái.
  • Nội địa hóa thiết bị trong bảo trì

Tăng năng suất

  • Giảm bớt công việc hành chính.
  • Tốc độ làm việc liên tục dựa trên các ưu tiên.
  • Tăng sức chứa kho.

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo