Hotline

Danh mục sản phẩm

Chất tẩy rửa làm sạch bề mặt sợi dây đồng, dây nhôm tráng phủ phân hủy sinh học Greenex FC

Chất tẩy rửa làm sạch bề mặt sợi dây đồng, dây nhôm tráng phủ phân hủy sinh học Greenex FC cho nhà máy sản xuất dây đồng, dây nhôm

Giới thiệu chất tẩy cáu cặn dàn ngưng tụ, dàn bay hơi phân hủy sinh học Greenex R&S F1 và Greenex CSD

  • Quá trình thử nghiệm hóa chất Greenex FC

Ứng dụng: làm sạch bề mặt sợi dây đồng, dây nhôm tráng

Nhà máy: TH-H, Chachongsao, Thailand

Chát lỏng thường dùng: Nước RO

Vật liệu: Đồng và nhôm

Thiết bị: Bể làm sạch bằng sóng siêu âm

Yêu cầu: Chất lượng cao

  • Kết quả:

Tìm thấy cáu cặn dầu trong quá trình kéo dây.

Giá trị điện áp của dây bị giảm.

  • Giải pháp:

Chất tẩy rửa làm sạch bề mặt sợi dây đồng, dây nhôm tráng phủ phân hủy sinh học Greenex FC.

Nồng độ: 7%

Nước: Nước RO

Máy: Bể làm sạch siêu âm (Không nóng)

Kích thước bể: 1.500 Lít

Kiểm soát quy trình: 2 tháng

Tổng kết:

*Kiểm soát chất lượng sau khi sử dụng chất tẩy rửa làm sạch bề mặt sợi dây đồng, dây nhôm tráng phủ phân hủy sinh học Greenex FC:

  • Bề mặt dây sạch và sáng.
  • Điều khiển điện áp = 8-9 Kg.V.
  • Điện áp Glycerin => 3 V.
  • Thay đổi giải pháp cứ sau 2 tháng.

*Sản phẩm:

  • Dây nhôm tròn tráng men (UEW, AMW-XV)
  • Dây đồng tròn tráng men (PVF, UEW, PEW, EIW, AIW)

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo