Hotline

Danh mục sản phẩm

Kiểm tra bằng máy X-ray để cấp chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

Kiểm tra bằng tia x là yếu tố chính trong việc xác nhận an toàn thực phẩm. Trên thế giới có nhiều quy định và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác nhau, một số có thể dành cho các khu vực hoặc quốc gia cụ thể, nhưng vẫn được công nhận trên toàn cầu. 

Ngày nay, có nhiều tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, chẳng hạn như tiêu chuẩn Thực phẩm Chất lượng An toàn (SQF), hoặc các quy định về an toàn thực phẩm của FSMA (Hoa Kỳ) và BRC(Anh Quốc).

Và bạn có thể đạt được chứng nhận an toàn thực phẩm với hệ thống máy kiểm tra x-ray dùng cho công nghiệp thực phẩm của chúng tôi. Có hai lợi thế chính khi so sánh hệ thống tia x và các máy dò kim loại khác là điểm kiểm soát quan trọng và tại sao X-ray thường là giải pháp tốt nhất khi xin giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

1. Báo cáo kỹ lưỡng hơn và truy xuất nguồn gốc mà hệ thống X-ray phải cung cấp.

Các nhà sản xuất thực phẩm có thể:

  • Lưu mọi hình ảnh sản phẩm để phân tích sau này, giúp dễ dàng hơn trong việc kiểm tra lý do từ chối mà không làm hỏng bao bì
  • Cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc, khi mỗi lô sản xuất được ghi lại
  • Phân tích quy trình sản xuất và xem có chỗ nào cần cải thiện không

Khi máy dò kim loại từ chối một sản phẩm, không có cách nào để biết lý do tại sao nó bị từ chối ngoài việc mở bao bì sản phẩm. Trong tình huống bị từ chối nhiều lần, không phải vì vậy mà tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng với hệ thống chụp X-ray, việc kiểm tra lý do từ hình ảnh X-ray trích xuất được và lưu lại sẽ dễ dàng hơn.

2. Hệ thống kiểm tra tia X linh hoạt hơn và có nhiều khả năng thích ứng hơn.

Nếu như có điều gì đó cần thay đổi trong quy trình sản xuất của bạn (ví dụ như vật liệu đóng gói), thì đó không phải là vấn đề đối với việc kiểm tra bằng tia X mà có thể đối với máy dò kim loại. Ngoài ra, khi các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trở nên nghiêm ngặt và khắt khe hơn (tức là yêu cầu phát hiện các chất gây ô nhiễm phi kim loại), chỉ tia X có thể cung cấp tính linh hoạt để theo kịp các yêu của bạn.

 

Sản phẩm cùng loại