Hotline

Danh mục sản phẩm

Máy bay không người lái vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

ABM Việt Nam chuyên cung cấp máy bay không người lái vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời và các Thiết bị bay không người lái UAV Drone  chất lượng cao trên cả nước.

Máy bay không người lái vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời: Hercules 10 phun là máy bay không người lái phun cuối cùng để làm sạch các tấm pin mặt trời.

    Tránh thất thoát trong sản xuất điện
    Tiếp cận các bảng không thể tiếp cận một cách an toàn
    Tránh các điều kiện làm việc khó khăn (nhiệt độ, địa điểm xa)
    Làm sạch hiệu quả

Máy bay không người lái vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Máy bay không người lái vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Máy bay không người lái vệ sinh tấm pin năng lượng mặt trời

Hotline
zalo