Hotline

Danh mục sản phẩm

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giải pháp

Nhà kho thông minh - Kho hàng tự động - Khảo sát, tư vấn, thiết kế, giải pháp. Việc khảo sát, tư vấn sẽ đưa ra được giải pháp mang tính thực tế, tối ưu và loại trừ được rủi ro cho dự án với mức độ đầu tư cao như nhà kho thông minh.

Các bước bao gồm tiếp nhận yêu cầu, khảo sát, thiết kế ý tưởng, thiết kế cơ bản, mô phỏng, đánh giá dự án và kế hoạch thực hiện.

ABM cung cấp dịch vụ tư vấn và các dịch vụ chuyên nghiệp khác trong các lĩnh vực liên quan như tự động hóa nhà kho, xây dựng trung tâm phân phối logistics, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý …

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo