Hotline

Danh mục sản phẩm

Thiết bị trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí tại nhà máy nhiệt điện khí gas turbine

Thiết bị trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí tại nhà máy nhiệt điện khí gas turbine - Air Cooled Heat Exchanger for Gas Turbine Thermal Power Plant

Ứng dụng thiết bị trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí cho nhà máy nhiệt điện khí gas turbine

Sau khi giao thành công các thiết bị cho MHPS cho dự án XTTK ở Tanzania, MHPS đã trang bị thêm một thiết bị trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí cho nhà máy nhiệt điện khí gas turbine. Thiêt bị sẽ làm mát tuabin khí H25(28) được lắp đặt trong khuôn khổ nâng cấp tổ hợp Betara ở Indonesia. Tổ hợp Betara được vận hành bởi Petrochina International Jabung, Ltd.

Khách hàng: Mitsubishi Hitachi Power Systems

Địa điểm: Betara, Indonesia

Công suất: 41MW

Nhà máy: 1x H25(28)

Đặt hàng: 2017/Q1

Phần cứng: Thiết bị trao đổi nhiệt làm mát bằng không khí cho nhà máy nhiệt điện khí gas turbine để làm mát bằng nước mạch kín với kết cấu thép, tay vịn và thang, đường ống và thiết bị kết nối.

Dịch vụ: Quản lý dự án, Đảm bảo chất lượng, Kỹ thuật, Cung cấp và lắp đặt, Sản xuất, Thử nghiệm tại nhà máy, Tài liệu bao gồm KKS đánh số

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo