Hotline

Danh mục sản phẩm

Chất tách khuôn dập nóng, khuôn rèn Ramudo MF241 - Ứng dụng 1

Giới thiệu ứng dụng chất tách khuôn dập nóng, khuôn rèn Ramudo MF241

Ứng dụng: Chất tách khuôn dập nóng, khuôn rèn

Địa điểm: PT MTM, Cikarang

Loại dầu dùng trước đó: SK Clean mold AW 800

Vật liệu: S35C

Máy móc thiết bị: Máy đúc áp lực, Coronas 1600 tấn

Yêu cầu của khách hàng: Giảm lượng phôi bám dính trên khuôn, cải thiện chi phí

Giải pháp dùng chất tách khuôn dập nóng, khuôn rèn Ramudo MF241

- Dùng thử 1 ca để kiểm tra hiệu năng của chất tách khuôn dập nóng, khuôn rèn Ramudo MF241.

• Sử dụng cùng độ pha loãng 1:17 như sản phẩm hiện có để so sánh dữ liệu.

• Thử nghiệm đại trà để xem hiệu quả thực tế trên dây chuyền sản xuất.

Kết quả:

Không có phần NG trong quá trình dùng thử phần UB.

Mỗi ca sản xuất chi tiết tăng ±11% so với sử dụng sản phẩm SK, do chi tiết NG ít hơn.

Chất tách khuôn dập nóng, khuôn rèn Ramudo MF241 sẽ được áp dụng cho các dây chuyền sản xuất khác.

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo