Hotline

Danh mục sản phẩm

Chất tách khuôn đúc áp lực nhôm RANDOCAST A208 - Ứng dụng 2

Giới thiệu ứng dụng chất tách khuôn đúc áp lực nhôm RANDOCAST A208

Ứng dụng: chất tách khuôn đúc áp lực nhôm

Địa điểm: SM/ Samutsakhon, Thailand

Dầu sử dụng trước đó: D204SW / thương hiệu địa phương

Vật liệu: Nhôm ADC12

Thiết bị: Đúc áp lực nhôm/Toshiba 350 tấn

Yêu cầu của khách hàng: Cải thiện chi phí

  • Kết quả:

Chất lượng và giảm chi phí

  • Các giải pháp:

Tỷ lệ pha loãng 1:80 bằng nước máy.

Phun thủ công lên Toshiba 350 tấn bằng chất tách khuôn đúc áp lực nhôm RANDOCAST A208

  • Tổng kết

Khách hàng chấp nhận kết quả bề mặt sáng và gia công chi tiết tốt.

Chất tách khuôn đúc áp lực nhôm RANDOCAST A208 có thể tiết kiệm chi phí khoảng 4%

Sản phẩm cùng loại

Hotline
zalo