Hotline

Danh mục sản phẩm

Phần mềm quản lý tập trung mã ký hiệu, code, bar code, QR code, date, nhãn

Phần mềm quản lý tập trung mã ký hiệu nhận dạng sản phẩm, code, bar code, QR code, date, nhãn, mark ứng dụng để quản lý tập trung quá trình mã hóa, đánh dấu và nhận dạng.

Để tránh xác suất cao xảy ra lỗi do sự can thiệp của con người, phần mềm này tập trung toàn bộ quá trình mã hóa và đánh dấu vào một điểm duy nhất, giảm số lần can thiệp và do đó, nguy cơ xảy ra lỗi.

 Mã hóa sản phẩm hiệu quả hơn

  • Giảm số lượng lỗi trong mã hóa
  • Tích hợp với hầu hết các ERP
  • Kiểm soát khả năng truy xuất nguồn gốc trong quá trình mã hóa
  • Thông tin theo thời gian thực trên dây chuyền sản xuất
Hotline
zalo