Hotline

Mức độ an toàn của máy dò x-ray, máy kiểm tra x-ray công nghiệp

X-RAY CÓ NGUY HIỂM ĐỐI VỚI NGƯỜI VẬN HÀNH KHÔNG?

Kiểm tra bằng máy xray thực phẩm không gây nguy hiểm cho người vận hành hoặc nhân viên sản xuất khác. Mức bức xạ được sử dụng trong các loại hệ thống  máy xray này được điều chỉnh rất cao và lượng tiếp xúc  máy xray mà người vận hành nhận được từ hệ thống không khác với lượng bức xạ nền mà mọi người hấp thụ một cách tự nhiên.

Hệ thống này là hệ thống  máy xray trong tủ, nghĩa là tủ bảo vệ người dùng khỏi  máy xray được tạo ra. Ngoài ra, việc giữ cho hệ thống X-quang được bảo trì và bảo dưỡng tốt sẽ đảm bảo tính an toàn và chức năng hoạt động hoàn hảo.

An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và chúng tôi đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến mức độ bức xạ trong quá trình kiểm tra bằng  máy xray của thực phẩm. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp đào tạo về an toàn bức xạ như một phần của quá trình triển khai  máy xray để đảm bảo rằng các nhân viên sản xuất được giáo dục tốt về việc sử dụng các hệ thống của chúng tôi.

 

KIỂM TRA X-RAY CÓ LÀM THAY ĐỔI SẢN PHẨM THỰC PHẨM KHÔNG?

máy xray không ảnh hưởng hoặc thay đổi các sản phẩm thực phẩm theo bất kỳ cách nào. Mức công suất  máy xray được sử dụng trong hệ thống kiểm tra thực phẩm rất thấp và không thể ảnh hưởng đến các sản phẩm thực phẩm.

Ngoài ra, sản phẩm dành rất ít thời gian trong chùm  máy xray thực tế. Trong thời gian đó, liều bức xạ vẫn ở mức thấp để không ảnh hưởng đến hương vị, kết cấu hoặc các giá trị dinh dưỡng của sản phẩm theo bất kỳ cách nào.

Điều này không nên nhầm lẫn với chiếu xạ thực phẩm, được sử dụng để loại bỏ vi sinh vật và vi khuẩn khỏi các sản phẩm thực phẩm. Chiếu xạ thực phẩm yêu cầu mức công suất  máy xray cao hơn nhiều so với mức được sử dụng để kiểm tra các sản phẩm thực phẩm để tìm dị vật hoặc lỗi chất lượng.

LÀM CHO CÔNG NGHỆ X RAY AN TOÀN HƠN NỮA

Có rất nhiều quy định liên quan đến việc kiểm tra bằng  máy xray thực phẩm. Vì các giới hạn và tiêu chuẩn có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào quốc gia hoặc khu vực, một nhà sản xuất toàn cầu như ABM sử dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất làm tham chiếu cho tất cả các hệ thống kiểm tra máy xray của mình, nhằm cung cấp các hệ thống có thể được sử dụng theo bất kỳ quy định nào.


Hotline
zalo